AMSTERDAM - Vreemdelingen die in het eerste jaar na toelating in Nederland worden veroordeeld, raken hun verblijfsvergunning kwijt.

Een dag celstraf of jeugddetentie is straks al genoeg om het land uitgestuurd te worden. Dat staat in een wetsvoorstel van minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers (CDA), schrijft de Volkskrant vrijdag.

Verblijfsvergunningen worden nu al ingetrokken na een veroordeling van minimaal een maand, maar Leers maakt de drempel fors lager. Het lik-op-stukbeleid moet binnenkort ingaan. Het voorstel wordt vrijdagmiddag in de ministerraad besproken. De Tweede Kamer hoeft niet in te stemmen met het besluit, omdat het gaat om een wijziging van het Vreemdelingenbesluit.

Het kabinet vindt dat vreemdelingen beter moeten beseffen dat zij met crimineel gedrag hun verblijfsstatus op het spel zetten. Ook moet het aantal meldingen van huiselijk geweld en ernstigere vergrijpen als mensen-, drugs- en wapenhandel omlaag gaan.

Minderjarigen

Vreemdelingen die langer dan tien jaar in Nederland zijn kunnen nu alleen nog hun verblijfsvergunning verliezen bij zware geweldsmisdrijven en drugsdelicten. Daar komen zedenmisdrijven tegen minderjarigen bij. Ook schrapt het kabinet de regel dat criminelen voor deze zware misdrijven na twintig jaar in Nederland hun verblijfsvergunning niet meer kunnen verliezen.

Bij het intrekken van een verblijfsvergunning wordt nog wel gekeken naar situatie van de betreffende persoon. Dit om te voorkomen dat het intrekken indruist tegen Europese regels of internationale rechten als het recht op gezinsleven.

Antillen

Ook wil de VVD strengere eisen stellen aan immigranten van de voormalige Nederlandse Antillen die zich in Nederland willen vestigen. Dat moet voorkomen dat kansarmen uit Curaçao, Aruba en Sint Maarten naar Nederland komen en hier ''tussen wal en schip eindigen'', aldus de VVD vrijdag.

De liberalen zullen een initiatiefwetsvoorstel indienen. Daarin komen regels die dezelfde eisen stellen aan immigranten uit de vroegere Nederlandse Antillen als wat die landen tegenwoordig van Nederlanders vragen. Het gaat onder meer om het niet hebben van een strafblad en beheersing van de Nederlandse taal.