DEN HAAG - Het kan de PVV niet snel genoeg gerealiseerd worden: minimumstraffen, denaturalisatie van criminelen met een dubbele nationaliteit en geen bijstand voor personen onder 27 jaar.

Ook moet er minder immigratie komen uit landen als Marokko door beperking van de gezinsmigratie.

Zo liep PVV-Kamerlid Joram van Klaveren donderdagavond al vooruit op de publicatie op 8 februari van het Jaarrapport integratie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dat geeft een beeld van de positie van de grootste niet-westerse groepen in Nederland.

Martijn van Dam van de PvdA twitterde meteen een debat te willen over gerichte aanpak van de problemen met Marokkaanse jongens, want die zijn het grootst (65 procent van de jongens tussen de 12 en 23 jaar zou weleens verdacht zijn geweest).

De PVV stelt dat het jaarrapport een 'schrikbarend' beeld geeft van de criminaliteitscijfers van niet-westerse allochtonen. De cijfers tonen aan dat Marokkanen en Antillianen ruim 5 keer vaker verdacht zijn van misdrijven dan autochtonen, zo las de PVV alvast.

Werkloosheid

''Behalve deze recentste criminaliteitscijfers zijn ook de hoge werkloosheid en de enorme bijstandsafhankelijkheid tekenend voor de mislukte integratie'', stelt de partij vast.

''Niet-westerse allochtonen zijn bijna drie keer zo vaak werkloos in vergelijking met autochtonen, namelijk 12,6 procent tegen 4,5 procent.'' Niet-westerse allochtonen zijn 6 keer meer vertegenwoordigd in de bijstand dan autochtonen, klaagt de partij.