DEN HAAG - Minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) gaat naar Brussel om informeel haar licht op steken over de inkomensgrens van 34.000 euro voor sociale huurhuizen die de EU hanteert.

Haar voorganger Piet Hein Donner zag helemaal niets in zo'n trip.

Spies deed haar toezegging donderdag tijdens een overleg met de Kamer. Het parlement wil dat de grens omhoog gaat, omdat mensen met net iets meer inkomen nu weinig kunnen vinden in de vrije huursector.

Spies waarschuwde nadrukkelijk voor hoge verwachtingen van haar reis. ''Het is een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.'' Het is een kwestie met veel 'mitsen en maren' en die met 'fluwelen handschoenen' moet worden aangepakt.

''We kunnen ook achteruit boeren'', zei ze over de mogelijkheden die we in Nederland kennen op de sociale woningmarkt. Dat was ook de vrees van Donner.

Rafels en plooien

Spies is echter bereid te kijken of er 'rafels en plooien' zijn te vinden. In haar achterhoofd neemt ze een voorstel van de PvdA mee, dat door het CDA werd ondersteund. Gemeenten, corporaties en marktpartijen moeten volgens dat plan per regio of gemeente samen bepalen waar huizen worden aangeboden voor welk bedrag en voor welke doelgroep.

Willen marktpartijen dan niet bouwen, dan wordt het een publieke zaak en is er minder sprake van oneerlijke concurrentie door aantrekkelijker leden door corporaties.

Grote zorgen

De Tweede Kamercommissie voor wonen maakt zich grote zorgen over recente ontwikkelingen bij corporaties. Deze week trokken de financiële problemen bij Vestia sterk de aandacht. De minister wil later 'voluit discussie' over zaken als financieel management.

Daarvoor is het nu nog te vroeg. Spies zei wel dat er niet zomaar een streep door het toepassen van derivaten zal worden gezet. Deze complexe financiële producten verzekeren tegen een toekomstige rentestijging op leningen.

De rente is de afgelopen tijd echter gedaald en daarom moet Vestia geld bijstorten als onderpand.