DEN HAAG - Een meerderheid in de Tweede Kamer wil opnieuw gaan experimenteren met stemcomputers. Minister Spies (CDA) van Binnenlandse Zaken is daar heel terughoudend in, maar wil wel geautomatiseerd stemmen tellen.

Dat bleek tijdens een debat in de Tweede Kamer over het verloop van verkiezingen. VVD-kamerlid Joost Taverne breekt een lans voor de herintroductie van stemcomputers. "De industrie geeft te kennen verder te zijn dan de politici zich realiseren", stelt hij dan ook. Volgens hem wordt er momenteel met smart gewacht op technische standaarden waarmee de industrie kan verder gaan met het bouwen van stemmachines.

Betrouwbaarheid

Ook D66-kamerlid Gerard Schouw wil zo snel mogelijk aan de slag gaan, maar stelt dat het wel 'betrouwbaar' en 'transparant' moet gebeuren. PVV en PvdA geven aan behoedzaam voort te willen.

"Maar ieder systeem dat wordt geïntroduceerd moet wel 'Brenno de Winter'-proof zijn", stelt PvdA-kamerlid Pierre Heijnen, met een verwijzing naar de journalist van onder meer NU.nl die eerder de beveiliging van de ov-chipkaart kraakte.

Kosten

"Als je het kunt maken dan kun je het kraken", concludeert SP-kamerlid Ronald van Raak. Hij wijst op de hoge kosten van een systeem en besteedt liever het geld aan andere zaken.

Ook het CDA ziet niets in het opnieuw inzetten van stemcomputers. "Het rode potlood blijft toch hopelijk verplicht?", vraagt Tweede Kamerlid Ger Koopmans rhetorisch.

Geen enthousiasme

Minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken wijst erop dat er in het verleden grote problemen hebben gespeeld bij het gebruik van stemcomputers. "Ik heb duur geld betaald", houdt ze de parlementariërs voor. Daarbij verwijst ze naar de problemen met het waarborgen van het stemgeheim, de controleerbaarheid van de juistheid van de uitslag en de onbekendheid van de werking van het systeem.

Voordat Spies de kieswet wil wijzigen voor stemcomputers moeten er veel problemen verholpen worden. "We moeten daar niet te makkelijk over denken", stelt ze dan ook. "Dit vereist een breed draagvlak, het opstellen van goede eisen en vraagt aanpassing." Ook benadrukt ze dat een systeem veel kosten met zich meebrengt en dat die volgens vaste regels door de gemeenten moeten worden betaald.

Nieuw kiesbiljet

Wel zegt Spies vergevorderd te zijn met het ontwikkelen van een nieuw stembiljet. "Het moet geschikt zijn voor laaggeletterden, slechtzienden en ook moet het geschikt zijn voor toezending van biljet aan mensen in het buitenland", legt ze uit. Inmiddels zouden er alternatieven zijn, waarbij ook de logo's van politieke partijen worden afgedrukt.

Als het kabinet niet valt, zou bij de Kamerverkiezingen in 2014 gestemd kunnen worden met een nieuw stembiljet. Het voordeel daarvan is volgens de minister dat het biljet ook met een machine geteld kan worden.