DEN HAAG - De onderhandelingen over een cao bij de gemeenten zijn woensdag zonder resultaat afgebroken, meldde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Volgens de VNG komen de eisen van de vakbonden neer op een onbegrensde werkgarantie. De werkgevers noemen dat onhaalbaar en onbetaalbaar.

"Net zoals in de marktsector kunnen gemeenten niet voor onbepaalde tijd een garantie op werk bieden", aldus de voorzitter van de werkgeversdelegatie van de VNG Jantine Kriens.

Zij stelt dat de bonden de plank mis hebben geslagen. Het bod van de vereniging dat er lag, een loonsverhoging van een procent en begeleiding van werk naar werk voor medewerkers die vanwege reorganisatie hun baan dreigen te verliezen, was volgens Kriens het maximaal haalbare.

Minder

"Een volgend werkgeversbod kan in deze financieel krappe tijden alleen maar minder worden. Alle gemeenten moeten fors bezuinigen."

Halverwege vorig jaar bood de VNG een loonsverhoging van 2 procent, maar de bonden namen daar geen genoegen mee.

Uiterste

"Abvakabo FNV is tot het uiterste gegaan om tot een akkoord te komen, maar het gat met de VNG is nog groter dan wij al dachten", zegt bondsbestuurder Bert de Haas. "Wij zien geen kans om verder te praten om onze doelen te bereiken.

Daarom stellen wij de VNG een ultimatum om onze eisen in te willigen. Gebeurt dit niet, dan komen wij opnieuw in actie." Volgens de Haas verdwijnen steeds meer banen bij gemeenten. "De VNG wil een maximale duur koppelen aan de begeleiding van werk naar werk, maar deze achterhaalde opstelling is niet effectief.