DEN HAAG - Te lage straffen zijn geen reden om een rechter naar een andere baan te laten uitzien. Wel moeten ze om de paar jaar beoordeeld worden op hun functioneren.

Dat zei PVV-Kamerlid Lilian Helder woensdag in de Tweede Kamer.

Haar fractievoorzitter Geert Wilders had eerder gezegd dat rechters die te slap straffen maar wat anders moeten gaan doen, maar dat noemde Helder woensdag een ''fout standpunt'' omdat de regering geen rechters mag ontslaan die niet streng genoeg straffen.

Maar ze vindt wel dat rechters net als andere werknemers een beoordeling moeten krijgen. Dit kan gebeuren door een college dat door de rechterlijke macht is ingesteld.

Op vragen van collega-Kamerleden of zij nu het officiële PVV-standpunt uitdraagt, antwoordde Helder bevestigend, al begeeft ze zich naar eigen zeggen mogelijk wel op glad ijs.

De PVV is erop tegen dat rechters voor het leven worden benoemd, maar de meerderheid van de Tweede Kamer wil daar wel aan vasthouden om te voorkomen dat rechters in hun afweging rekening gaan houden met hun loopbaan.

Functioneringsgesprek

Minister Ivo Opstelten (Justitie) wist direct te melden dat rechters een jaarlijks functioneringsgesprek krijgen. Als ze hun werk verzuimen, kan salaris ingehouden worden. Bij ruzie met collega's kunnen ze worden overgeplaatst naar een ander gerecht.

Opstelten zei in overleg met de Tweede Kamer dat hij met de sector in gesprek is over nieuwe maatregelen voor rechters op wie iets aan te merken valt.

Waarschuwing

De minister kondigde al aan met meer maatregelen te komen, omdat een rechter nu alleen maar een schriftelijke waarschuwing kan krijgen of de laan kan worden uitgestuurd. Straks is ook een schorsing of een schriftelijke berisping mogelijk.

Voor rechters die ook naar buiten toe duidelijk in de fout gaan, wil Opstelten disciplinaire maatregelen wettelijk regelen. Bij akkefietjes die zich vooral binnen de muren van de rechtbank afspelen, kan de rechterlijke macht zelf ordemaatregelen opstellen.