DEN HAAG - Het CDA roept de financiële sector op zich te onthouden van het uitkeren van bonussen. "Genoeg is genoeg”, aldus Kamerlid Elly Blanksma tijdens een overleg in de Tweede Kamer.

Zij reageert daarmee op de aanbevelingen van de commissie De Wit en econoom Herman Wijffels, en op het voorstel van PvdA en SP om een totaalverbod op bonussen wettelijk vast te leggen. Ook GroenLinks voelt voor een verbod.

Blanksma wil niet zover gaan het beloningsbeleid in de private sector wettelijk vast te leggen, maar is het inhoudelijk wel eens met de gedachte dat er verkeerde prikkels uitgaan van het beloningsbeleid in de financiële sector. 

Ewout Irrgang (SP) vindt het vreemd dat Blanksma desondanks niet over wil gaan tot wettelijke regels. "Het reguleren van de sector gebeurt toch ook nu al, waarom dan niet met betrekking tot het beloningsbeleid?"

Eerder had het kabinet al besloten dat bestuurders van banken die de komende jaren staatssteun krijgen geen bonussen mogen krijgen. De VVD noemt het "rigoreus afschaffen" van een variabel beloningsbeleid "symboolpolitiek".

De Jager

Minister Jan Kees de Jager (Financiën) zei in een reactie op de oproep van het CDA dat zijn insteek is om de financiële sector zoveel mogelijk zelf de beloningen te laten regelen. "Alleen als direct een maatschappelijk belang is gediend, wil ik reguleren. Ook vind de sector waarschijnlijk toch wel manieren om om de regels heen te fietsen."

De Jager voelde er vanuit zijn rol als minister weinig voor om ook "een vrijblijvend moreel appèl" te doen op de financiële sector. "Ik kan me het beroep op matiging van het beloningsbeleid wel goed voorstellen, daar ben ik in algemene zin voorstander van."