DEN HAAG - Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014 moeten 25 zetels beschikbaar komen voor Europese lijsten.

Dat stelt D66-Kamerlid Gerard Schouw voor. Zijn voorstel kan in ieder geval op steun rekenen van de PvdA.

Momenteel heeft elke lidstaat een bepaald aantal zetels beschikbaar. In het Europees Parlement vormen de verschillende nationale partijen een fractie, maar deze zitten anders in elkaar dan in Nederland. Daardoor zit bijvoorbeeld D66 in dezelfde fractie als de VVD in het Europees Parlement.

Voorstel

Onlangs kwam de commissie Constitutionele Zaken van het Europees Parlement met een voorstel om 25 zetels beschikbaar te stellen voor EU-brede lijsten.

Dit houdt in dat op deze lijsten kandidaten van alle lidstaten terecht kunnen komen en dat daar ook uit alle lidstaten op gestemd kan worden.

"Kiezers stemmen niet op een partij omdat die in Gelderland of in Zuid-Holland is opgericht. De ideologie van volksvertegenwoordigers speelt hier een belangrijker rol", aldus Schouw.

"In het Europees Parlement zouden ook de ideeën van politici meer moeten meetellen dan het land waar deze als kandidaat ingeschreven zijn,” aldus Schouw.

Moeilijk

D66 is al langer voorstander van Europese lijsten, maar een meerderheid bleek hiervoor moeilijk te vinden.

"Daarom is 25 nu ook het hoogst haalbare. Voor alle 750 zetels op Europese lijsten is de komende tijd geen steun te vinden", aldus Schouw.

Hij wil dat Spies het voorstel van de commissie overneemt en haar Europese ambtgenoten overtuigt van de noodzaak ervan.

Betrokkenheid

Nebahat Albayrak (PvdA) omarmt het voorstel van Schouw. "Ik ben voor elk voorstel dat de betrokkenheid van burgers vergroot", stelt ze. "Europese kieslijsten kunnen bijdragen aan meer aandacht voor Europese thema's en minder dominantie van de nationale politieke actualiteit in de campagne voor de Europese verkiezingen."

De VVD, CDA en PVV zien echter helemaal niets in het plan. "Het is voor de Nederlandse kiezer vaak al lastig genoeg om bij de Europese Parlementsverkiezingen een herkenbaar Nederlands gezicht te vinden", aldus VVD-Kamerlid Joost Taverne.

"Het belangrijkste is dat Nederlanders zich betrokken voelen bij Europa en dat zij bij de verkiezingen kunnen stemmen op Nederlandse kandidaten in wie zij vertrouwen hebben."

Ger Koopmans (CDA) noemt het idee slecht doordacht. Louis Bontes (PVV) noemt dit 'een typisch eurofiel D66-voorstel', die de kloof tussen burger en politiek verder vergroot.