DEN HAAG - De overheid moet verplicht worden om een afwijzing bij een aanbesteding mondeling toe te lichten.

Dat wil D66-Kamerlid Kees Verhoeven. Meerdere partijen hebben al hun steun uitgesproken over het voorstel.

Volgens D66 is het voor bedrijven vaak niet duidelijk waarom ze worden afgewezen. Ze moeten daarom de mogelijkheid krijgen om binnen zeven dagen een mondelinge toelichting te krijgen.

"Dit geeft bedrijven waardevolle informatie, om het bij een volgende aanbesteding beter of anders te doen", aldus Verhoeven.

Ondernemer

Het CDA ziet niets in het voorstel van D66. "Ik ben zelf ondernemer geweest. Als ik een motivatie wilde, dan wilde ik die op papier", aldus Kamerlid Ad Koppejan.

SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen steunt het voorstel, maar vindt dat de motivatieplicht niet zo ver moet gaan dat ook in een vroeg stadium afgewezen bedrijven langs mogen komen voor een mondelinge toelichting.

Woensdag spreekt de Tweede Kamer over de aanbestedingswet.

Bezwaartermijn

D66 wil ook de bezwaartermijn verlengen. Momenteel krijgen gemeenten, provincies en rijksoverheid vijftien dagen de tijd voor een schriftelijke motivatie, terwijl ook de bezwaartermijn voor de indieners vijftien dagen is.

Verhoeven wil de bezwaartermijn oprekken naar twintig dagen, zodat er ruimte komt om daadwerkelijk een overweging te maken.

VVD en ChristenUnie stellen voor om een duidelijk stramien met criteria en voorwaarden voor aanbestedingen wettelijk vast te leggen. Deze moet zorgen voor meer uniformiteit en transparantie. Koppejan laat namens CDA weten sympathiek te staan tegenover dit voorstel.

VVD-Kamerlid Erik Ziengs wil verder dat er bij de toewijzing van projecten meer gekeken wordt naar de economisch voordeligste inschrijving en minder naar de laagste prijs.