DEN HAAG - De Tweede Kamer voelt wel voor meer onderzoek naar misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk, maar twijfelt of dat ook een parlementair onderzoek zou moeten worden.

VVD, CDA en PVV vragen zich af of de slachtoffers daar echt bij gebaat zijn.

De SP viel het CDA daarop aan. Sharon Gesthuizen van die partij vroeg zich af of het CDA geen parlementair onderzoek wil omdat veel onschuldige leden van de kerkgemeenschap het moeilijk hebben met de wijze waarop de kerk in een kwaad daglicht wordt gesteld.

De Kamer moest de behandeling dinsdag afbreken wegens andere agendapunten. Het is nog niet bekend wanneer de vergadering wordt voortgezet.

Vervolgonderzoek

Minister Ivo Opstelten (Veiligheid) zegde nog wel toe met de kerk en de commissie-Deetman, die het misbruik onderzocht, te gaan praten over vervolgonderzoek naar wat speciaal vrouwen en meisjes hebben meegemaakt. Het onderzoek was gericht op kinderen beneden de 18 in het algemeen.

Er zijn ook veel vragen over de verantwoordelijkheid van de overheid voor de kinderen in instellingen. Opstelten wees erop dat die ook door de commissie-Samson wordt onderzocht.

Meldpunt

De Tweede Kamer ondersteunt het pleidooi van de commissie-Samsom voor het instellen van één meldpunt waar slachtoffers van seksueel misbruik terecht kunnen.

De Kamer buigt zich dinsdag over het rapport van de commissie-Deetman over het seksueel misbruik in katholieke instellingen. Deetman rapporteerde eind vorig jaar dat tussen 1945 en 1981 tussen de tien- en twintigduizend kinderen zijn misbruikt.

Ook was sprake van een zwijgcultuur in de kerk. De daders kunnen niet meer worden aangepakt, omdat bijna alle zaken zijn verjaard.

Afschuw

Kamerbreed werd afschuw uitgesproken over wat zich de afgelopen decennia in de kerk heeft afgespeeld. "Duizenden levens zijn door toedoen van de rooms-katholieke kerk geruïneerd", zei Khadija Arib (PvdA).

"De omvang van het misbruik en de omvang van het leed blijft ongelooflijk", zei Lilian Helder (PVV).

Pijnlijk

"Het is uiterst pijnlijk. Ik ervaar dat ook persoonlijk", zei Arie Slob van de orthodox-protestante ChristenUnie. "Ik voel me verbonden met mijn katholieke broeders en zusters."

Sharon Gesthuizen (SP) sprak van 'gruwelijke gebeurtenissen'. "Het misbruik was zo intens, zo ingrijpend, zo talrijk", zei Madeleine van Toorenburg (CDA).

Verjaring

PVV-Kamerlid Helder eiste dat minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) het Openbaar Ministerie alsnog een aanwijzing geeft om over te gaan tot vervolging, ook al is sprake van verjaring.

De 'uitzonderlijke situatie' waarbij de kerk van bovenaf een zwijgcultuur oplegde waar minderjarigen zich niet aan konden onttrekken, rechtvaardigt dat volgens haar.