DEN HAAG - Topmannen uit de financiële sector voelen er weinig voor hun consumentenactiviteiten en zakenbankactiviteiten te splitsen. 

Dat blijkt uit een rondetafelgesprek dinsdag in de Tweede Kamer waarbij zij hun visie gaven op de toekomst van de bankactiviteiten.

Centraal staat de vraag of en in hoeverre banken hun activiteiten voor particulieren en kleinere bedrijven, het 'nutsbedrijf', moeten scheiden van hun zakenbankactiviteiten.

Het spaargeld, wat wordt gebruikt voor hypotheken en voor leningen aan het midden- en kleinbedrijf (mkb), zou dan geen nadeel kunnen ondervinden van de risico's die de zakenbankactiviteiten lopen in de grote financiële wereld.

Nadelen bedrijfsleven

Jan Hommen, bestuursvoorzitter van ING, vreest echter dat kostenvoordelen voor klanten verloren gaan bij een strikte scheiding. Ook het mkb zou na verloop van tijd bij buitenlandse banken terecht moeten voor financiering. Hommen: "Bedrijfsactiviteiten zijn niet zelfstandig levensvatbaar."

Topman Piet Moerland (Rabobank) beaamde dat een volle scheiding 'desastreus' zou zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Primair betalingsverkeer

Op de vraag van PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk, of het niet mogelijk is om het primaire betalingsverkeer van consumenten af te scheiden van de rest van de bankactiviteiten, stelde Floris Deckers (Van Lanschot Bankiers) dat het 'verschrikkelijk moeilijk' zou zijn. 

Ook de andere topmannen beaamden dat zo'n splitsing 'een stap achteruit' betekent.

Peiling

Eerder bleek uit onderzoek van Motivaction dat ruim de helft van de Nederlanders wil dat banken gesplitst worden in een deel dat risicovol mag handelen en een deel dat zich richt op dienstverlening aan klanten.