DEN HAAG - Minister Kamp (Sociale Zaken) vindt de opstelling van SP en PVV om de pensioenen niet te korten onverstandig.

Onlangs bleek dat veel pensioenfondsen hun dekking na drie jaar crisis nog steeds niet op orde hebben en daarom genoodzaakt zijn per 2013 de pensioenuitkeringen te verlagen.

De SP en PVV pleiten er voor om niet te korten. Volgens hen zijn de fondsen rijk genoeg om de klap van de crisis op te kunnen vangen en aan te sterken zodra de crisis over is.

De minister en een meerderheid in de Kamer is het niet met de SP en de PVV eens. "Je kunt de zaak vooruit schuiven, maar er zijn al drie jaar problemen bij de pensioenfondsen", aldus Kamp. "Ze hadden te weinig dekking en hebben dat nog steeds."

Hoe lang de korting voortduurt kan de minister niet zeggen. Dat hangt volgens Kamp af van de rentestand en de situatie op de beurs.

Snellere maatregelen

Een aantal andere partijen stellen voor om het pensioenakkoord, dat afgesloten is met de sociale partners, open te breken om maatregelen sneller te kunnen nemen. Ook dit ziet Kamp niet zitten.

"Als je op afspraken terug gaat komen dan is er onenigheid en zijn we geen problemen aan het oplossen, maar ruzie aan het maken. De nood is nu hoog en daarom is er een akkoord."

Onverstandig

Op zijn beurt vindt PVV-Kamerlid Ino van den Besselaar het korten op de pensioenen door de fondsen onverstandig.

Volgens hem had de minister al eerder kunnen ingrijpen door de rekenrente op basis waarvan de fondsen hun dekkingsgraad berekenen te verhogen.

“De PVV schuift helemaal niets vooruit. De PVV stelt de huidige onrealistische rekenrente die bepalend is voor de dekkingsgraad aan de kaak", aldus Van den Besselaar.

"Deze rente wordt niet door de markt bepaald, maar door de politici in Brussel, die via het kunstmatig laag houden van de rente via de ECB, banken en landen willen redden."

De Tweede Kamer vergadert dinsdag over de korting op de pensioenen. Woensdag en donderdag volgt het debat over het nieuwe pensioenstelsel.

Dekkingsgraden

FNV Bondgenoten en Abvakabo FNV hebben Kamp vlak voor het debat opgeroepen volgend jaar januari een andere methode te gebruiken om de dekkingsgraden van pensioenfondsen vast te stellen. Hij moet daarbij niet uitgaan van de dagrente, maar van de gemiddelde rente over een jaar.

Al eerder pleitte de NVOG, een koepelorganisatie van gepensioneerden, hiervoor. Volgens de NVOG kan dan in veel gevallen worden voorkomen dat pensioenfondsen in het voorjaar van 2013 moeten korten op de uitkeringen.

Bondgenoten en Abvakabo willen dat Kamp in januari 2013, bij het laatste toetsmoment voordat mogelijk gekort gaat worden, het jaargemiddelde hanteert.