DEN HAAG - Leerlingen in het basisonderwijs krijgen een centrale eindtoets om hun taal- en rekenvaardigheid te meten.

Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs) heeft dinsdag haar wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

Ook krijgen scholen de mogelijkheid om een eindtoets aan hun leerlingen aan te bieden op het terrein van 'wereldoriëntatie'. Dit behelst de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en biologie.

Verder voorziet het wetsvoorstel in het instellen van een leerling- en onderwijsvolgsysteem. Hiermee moet de ontwikkeling van een leerling kunnen worden gevolgd. Ook kan hiermee de prestaties van de school worden gemonitord.

Met de maatregel wil het kabinet het niveau van de kinderen omhoog krijgen. De onderwijsinstellingen worden gekort als blijkt dat het niveau te laag blijft. In het uiterste geval kan een school de subsidie helemaal verliezen of worden gesloten.

De eerste toets moet als het aan het kabinet ligt in april 2013 worden afgenomen. In het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs wordt de toets drie jaar later voor het eerst voorgelegd.

Het volgsysteem moet in het reguliere basisonderwijs in het volgende schooljaar al operationeel zijn.