DEN HAAG - Oppositiepartijen D66 en GroenLinks dringen aan op sneller overheidsingrijpen om voortdurende verlagingen van pensioenuitkeringen te voorkomen.

Zo zal Tweede Kamerlid Jesse Klaver van GroenLinks dinsdag tijdens een debat over dreigende kortingen op uitkeringen van gepensioneerden bij minister Henk Kamp (Sociale Zaken) pleiten voor meer actie via een Nationaal Herstelplan.

Het kabinet heeft met werkgevers en vakbonden in het pensioenakkoord afgesproken dat de AOW-leeftijd in 2020 van 65 naar 66 jaar gaat en in 2025 naar 67 jaar. Maar volgens D66 en GroenLinks zijn nu al aanpassingen nodig.

''Het pensioengat van 200 miljard euro is te groot om binnen de huidige wetgeving op te lossen. Anders moeten pensioenfondsen jarenlang gaan korten en resteert een slecht pensioen voor jong en oud'', aldus Klaver.

Verhogen

D66 was het liefst met ingang van dit jaar al begonnen met het geleidelijk verhogen van de AOW-leeftijd; elk jaar met twee maanden. Maar nu 1 januari 2012 is verstreken, is de urgentie volgens D66-Kamerlid Wouter Koolmees groter. Volgens hem moet nu vanaf 1 januari 2013 elk jaar de AOW-leeftijd drie maanden omhoog.

Naast het eerder verhogen van de pensioenleeftijd, is het volgens Klaver ook mogelijk het collectief verplichte nabestaandenpensioen af te schaffen voor mensen die zijn geboren na 1972, of jonge werkenden eerder pensioenpremie te laten betalen.

Uitwerken

Een Kamermeerderheid van regeringspartijen VVD en CDA met PvdA in de oppositie vindt het echter nu vooral zaak het pensioenakkoord uit te werken. De Kamer buigt zich woensdag en donderdag over de eerste wetsvoorstellen van Kamp hiertoe.

Wel wil PvdA-politica Roos Vermeij vinger aan de pols houden voor de koopkracht van lagere inkomens als eind dit jaar blijkt dat dreigende kortingen op pensioenuitkeringen doorgaan.

Oppositiepartij SP en gedoogpartner van het minderheidskabinet van VVD en CDA, de PVV, noemen het korten op pensioenuitkeringen onnodig. Zij pleiten voor aanpassing van de rekenrente, waarmee de waarde van de pensioenbuffers wordt bepaald.