BRUSSEL - Europese landen moeten bezuinigen ''op een intelligente manier zoals Nederland dat doet''. Dat zei premier Mark Rutte maandag vlak voor de top van regeringsleiders in Brussel.

Die zijn bijeen om te praten over het stimuleren van economische groei in deze tijd van schuldencrisis.

Rutte is niet bang dat Nederland zich kapot bezuinigt. De premier bestempelde de besparingen als noodzakelijk en wees tegelijkertijd op de hervormingen, zoals die van het pensioenstelsel.

Zo zal er in Nederland langer worden doorgewerkt en wordt het onaantrekkelijker gemaakt om een uitkering te krijgen. ''Dat zijn hervormingen, die snijden hout en die leveren geld op'', aldus Rutte.

Begrotingspact

De premier en andere EU-leiders bespreken maandag ook het begrotingspact, dat landen verplicht tot strengere begrotingsdiscipline.

De premier onderstreepte dat elk land zich aan de ''striktste begrotingsregels'' moet gaan houden, Nederland net zo goed als Griekenland.

Griekenland

Het Zuid-Europese land buigt onder een zware schuldenlast en heeft dringend geld nodig, maar de geëiste maatregelen in ruil voor de steun gaan volgens Europa niet snel genoeg. Rutte wilde niet ingaan op het Duitse voorstel om de Grieken onder curatele te stellen.

''Als wij bereid zijn, ook in ons belang, Griekenland door deze moeilijke fase te helpen, dan mogen wij van de Grieken verwachten dat zij de gemaakte afspraken op een heel goede manier uitvoeren. Voor wat hoort wat.''

Merkel

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei kort voor begin van de vergadering dat de Griekse schuldencrisis staat niet op de agenda staat.

Ze wees erop dat er nog geen overeenstemming is bereikt over kwijtschelding van de Griekse schulden. ''We zullen Griekenland niet uitvoerig bespreken'', aldus Merkel. Ze wilde niet veel zeggen over de controverse rond het Duitse voorstel om Griekenland desnoods onder curatele te plaatsen: ''Wij voeren een discussie die we niet zouden moeten voeren.''

Ze wees op de noodzaak om Griekenland zodanig te ondersteunen zodat de Grieken alle afspraken kunnen nakomen.

Lees alles over de schuldencrisis

Dossier: Griekenland