DEN HAAG - Minister Maxime Verhagen (Energie) legt voorlopig alle activiteiten stil die te maken hebben met de vergunningaanvraag voor Borssele 2.

Verhagen meldde maandag dat hij gaat overleggen met Delta en het van oorsprong Duitse energiebedrijf RWE, dat de eerste jaren evenmin plannen heeft voor een nieuwe kerncentrale, om te weten te komen welke stappen zij nog willen zetten.

De minister zegt wel door te gaan met het zoeken naar de door het kabinet gewenste geleidelijk duurzamer wordende energiemix die betaalbaar blijft. Kernenergie kan daarin een rol spelen.

Windmolenpark

GroenLinks is blij met de stap van Verhagen. De ruim 40 miljoen euro die volgens de partij nu vrijkomt, zou besteed moeten worden aan windmolenparken op zee. Volgens Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren van GroenLinks kunnen de betrokken ambtenaren zich dan bezighouden met het wegnemen van obstakels en overbodige regels.

Van Tongeren wil Verhagen dinsdag vragen stellen over de kwestie in het vragenuurtje in de Kamer.