AMSTERDAM (ANP) - De SP wil dat er verder onderzoek nodig is naar het misbruik binnen de katholieke kerk en de rol van de overheid.

Uiteindelijk zou dat moeten uitmonden in een parlementaire enquête, waarbij getuigen onder ede kunnen worden gehoord. 

SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen zei dat zondag in het tv-programma Buitenhof. De Kamer praat dinsdag over het rapport van de commissie-Deetman naar het seksueel misbruik binnen de kerk.

Goed werk

Volgens Gesthuizen heeft oud-minister Wim Deetman goed werk geleverd, maar zijn er nog zaken onderbelicht gebleven, zoals mishandeling en de positie van vrouwen. Daarnaast wil ze dat verder gekeken wordt hoe het misbruik jarenlang en wijdverbreid heeft kunnen plaatsvinden en wat de overheid heeft gedaan.

De Kamer moet wat de SP betreft bovenop deze zaak zitten. Volgens Gesthuizen vragen slachtoffers dat ook van het parlement.