DEN HAAG - Als een militair na een missie psychische klachten krijgt, kan niet bij voorbaat worden aangenomen dat er een verband met die uitzending is.

Daarom wijst minister Hans Hillen van Defensie een omkering van de bewijslast in dit soort gevallen af.

Dat zou inhouden dat Defensie moet bewijzen dat de klachten niet zijn veroorzaakt door het werk. Maar daar voelt Hillen niets voor, zo blijkt uit een brief die hij vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De SP sneed de kwestie vorig jaar aan tijdens de behandeling van de Veteranenwet, een initiatiefwetsvoorstel van de hele Kamer die veteranen erkenning en zorg moet geven.

De partij wees erop dat militairen fysiek en psychisch gezond zijn als ze in dienst treden. Als er vervolgens psychische klachten ontstaan, zou Defensie moeten aantonen dat die niet aan het werk zijn te wijten.

Uiteenlopende oorzaken

Hillen stelt dat mensen gedurende hun leven psychische of psychiatrische problemen kunnen krijgen, die uiteenlopende oorzaken kunnen hebben. Het ontstaan ervan is meestal niet te voorspellen bij een keuring.

Nader onderzoek is noodzakelijk om te kunnen bepalen of de klachten verband houden met de uitzending, aldus de minister.

Veteranenwet

Het kabinet heeft vrijdag besloten het voorstel voor de Veteranenwet over te nemen. Volgens vicepremier Maxime Verhagen, die premier Mark Rutte verving bij de ministerraad, is dat van groot belang omdat veteranen een bijzondere dienst hebben geleverd aan Nederland door ons land te dienen onder oorlogsomstandigheden en door mee te doen aan missies ter handhaving van de internationale rechtsorde.

''Met deze wet worden de erkenning en de waardering voor hun werk vastgelegd, alsmede de zorg waar dat nodig is. Zodat ook veteranen en hun familie ondersteuning krijgen waar ze recht op hebben'', zei Verhagen.