DEN HAAG - Minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) komt komende maand met een 'groot pakket' maatregelen om de procedures in vreemdelingenzaken te verminderen.

Dat zei hij vrijdag na afloop van de ministerraad.

Hij blijft benadrukken hoe belangrijk het is mensen snel duidelijkheid te geven en het 'stapelen' van procedures, waardoor mensen hun verblijf in ons land kunnen rekken, te bestrijden. Hij is niet enthousiast over een kinderpardon.

Meer dan 100.000 mensen hebben inmiddels de petitie ondertekend die hem oproept om jonge asielzoekers die in Nederland geworteld zijn niet terug te sturen naar hun eigen land. Leers wees erop dat mensen kinderen inzetten om een status af te dwingen.

.