BRUSSEL - De Europese Unie houdt de ontwikkelingen rond de omstreden winning van gas uit schalie (een kleisteen) in de gaten. De zorgen over de gevolgen voor het milieu worden serieus genomen.

Dat stelde Europees Commissaris Günther Oettinger vrijdag bij de presentatie van een onderzoek over schaliegaswinning.

Volgens het rapport is het op dit moment niet nodig Europese wetten te veranderen, omdat de winning van schaliegas in de EU nog in de verkennende fase verkeert.