DEN HAAG - Tweede Kamerleden hebben donderdag geschokt gereageerd op de zware kritiek van bestuurslid Marten Kircz van onderwijsbond AOb op minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs).

Kircz typeerde Van Bijsterveldt na de lerarenstaking van donderdag als de beroerdste minister van Onderwijs die Nederland ooit gehad heeft.

Tegen de NOS zei Kircz dat Van Bijsterveldt ''niet het intellectuele niveau heeft om minister van Onderwijs te zijn''.

De Kamerleden Ton Elias (VVD) en Harm Beertema (PVV) reageerden geschokt. Ze eisen dat de woorden worden teruggenomen en de AOb excuses aanbiedt. Als dat niet gebeurt, beschouwen ze de AOb niet langer als een gesprekspartner. Dat vindt ook CDA-Kamerlid Jack Biskop.

''Het is schandalig schoolpleingedrag. Als het daar zou gebeuren, zouden leraren er iets van zeggen. En nu wordt het gezegd door een bestuurder.''

Geen contact

De SGP zegt eveneens geen contact meer met de AOb te willen zolang die de kritiek op Van Bijsterveldt niet rechtzet. SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf heeft de AOb donderdag daarover een brief gestuurd.

AOb-voorzitter Walter Dresscher zegt dat de AOb zich heeft gedistantieerd van de uitspraken van Kircz. ''De AOb heeft een oordeel over de zaak en niet over de persoon.''

Van de geschokte reacties zegt hij nog niets gehoord te hebben. ''Ik zal met deze mensen in gesprek gaan zodra ze zich tot mij wenden.''