AMSTERDAM - De zogeheten kijkfiles zijn niet eenvoudig aan te pakken.

Vorig jaar waren er 267 van dergelijke files, die ontstaan doordat weggebruikers snelheid minderen om langer te kunnen kijken naar de andere rijbaan, meestal omdat daar een ongeluk is gebeurd.

Kijkfiles waren goed voor 0,6 procent van de totale filezwaarte in 2011. De kosten bedroegen tussen de vier en acht miljoen euro, schrijft minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen (VVD) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Een manier om kijkfiles terug te dringen is het inzetten van agenten die automobilisten met handgebaren aansporen om door te rijden. Schultz wijst erop dat dit echter ook tot schokgolven kan leiden waardoor kop-staartbotsingen ontstaan.

Een andere optie is om zogeheten mobiele fileschermen te plaatsen als ergens een ongeluk is gebeurd. Dit is echter ook geen zaligmakende oplossing.

Tussen 1997 en 2007 heeft Rijkswaterstaat geëxperimenteerd met schermen van honderd tot tweehonderd meter die op de vangrail werden geplaatst. Het bleek geen doorslaand succes: het opzetten was veel werk en de schermen waren erg windgevoelig.

Voet

Rijkswaterstaat heeft momenteel 22 schermen die op een voet worden geplaatst. Ze worden alleen lang niet altijd ingezet, omdat hiervoor een rijstrook moet worden afgezet. Als de afhandelingstijd beperkt is, heeft het geen zin om voor die korte periode een scherm op te zetten om een file op de andere rijstrook te voorkomen, stelt Schultz.