AMSTERDAM - Bestuurders van woningcorporaties hebben in 2010 meer verdiend dan een jaar eerder. De gemiddelde beloning van de 737 bestuurders die in 2010 actief waren, bedroeg 91 duizend euro.

Een jaar eerder lag dat gemiddelde net boven de negentigduizend euro.

Gezamenlijk streken de bestuurders ruim 67 miljoen euro op, een half procent meer dan in 2009, schrijft minister van Binnenlandse Zaken Liebeth Spies (CDA) donderdag aan de Tweede Kamer.

Spies noemt het een 'teleurstelling' dat het de sector niet lukt 'de voortdurende opwaartse trend om te buigen en een daling te realiseren'.

Spies' voorganger Piet Hein Donner hamerde vorig jaar al op een daling van de beloningen in de sector. De bewindsvrouw had daarom meer concrete resultaten van de corporaties verwacht.

"Ik zal deze teleurstellende trend dan ook opnieuw ter sprake brengen in de overleggen met Aedes en Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties."

Snel

De stijging van de beloningen benadrukt volgens Spies het belang dat de wet waarin een bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector geldt, snel in werking moet treden.