DEN HAAG - De maximale hoogte van geldboetes in verschillende wetten moeten beter op elkaar worden afgestemd.

Nu lopen de hoogste boetes in het bestuursrecht en het strafrecht soms nogal uiteen zonder dat daar een goede reden voor is.

Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft de Tweede Kamer donderdag geschreven dat hij gaat bekijken hoe ongerechtvaardigde verschillen in boetes kunnen verdwijnen.

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen die de boetes op een rijtje hebben gezet, bevelen aan om bij nieuwe wetten een aantal zaken mee te nemen die altijd meewegen bij de strafmaat. Dan gaat het onder meer om de aard van de overtreding en de overtreder en het profijt dat deze van zijn vergrijp heeft gehad.

In het strafrecht kan de boete tot 780.000 euro oplopen, in delen van het bestuursrecht kan de maximale boete 10 procent van de omzet van een onderneming zijn.