BRUSSEL - Brussel vindt dat Nederland nu heel snel Europese afspraken over de aanschaf van defensiemateriaal in nationale wetgeving moet omzetten.

Want nog steeds houdt Den Haag zich niet aan de aanbestedingsregels op defensiegebied, wat nadelig is voor de Europese markt van bijvoorbeeld wapen- en munitieproducenten.

Dat stelde de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, donderdag.

De commissie eist dat Nederland zijn verplichtingen nakomt en binnen twee maanden een afdoend antwoord geeft, anders stapt zij naar het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Brussel tikte ook Duitsland op de vingers.