DEN HAAG - Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) noemt ''een gevoel van urgentie'' nodig in de aanpak van de toenemende werkloosheid. Maar volgens hem gaat het kabinet nu niet een apart banenplan optuigen.

Dat zei de VVD-bewindsman donderdag in een debat met de Tweede Kamer over het arbeidsmarktbeleid.

Volgens Kamp is het regeerakkoord van het minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV ''een groot banenplan''.

Om de economisch mindere vooruitzichten het hoofd te bieden is het volgens hem vooral zaak om de overheidsfinanciën met bezuinigingen en hervormingen weer op orde te krijgen, het koopkrachtverlies daarbij voor mensen zo veel mogelijk te beperken en de ''banenmotor die het bedrijfsleven heet'' de ruimte te geven.

Oppositiepartijen

Vooral oppositiepartijen PvdA, SP, D66, GroenLinks en de ChristenUnie dringen aan op extra maatregelen en hervormingen op de arbeidsmarkt om de oplopende werkloosheid tegen te gaan. Maar volgens Kamp doet Nederland het al goed ten opzichte van andere Europese landen.

Wel sloot de VVD-bewindsman zich aan bij CDA-Kamerlid Mirjam Sterk, die vreest dat problemen toenemen als het beschikbare personeel in Nederland niet beter gaat aansluiten bij de vraag van werkgevers. Zo kunnen technische bedrijven nu al lastig geschikte arbeidskrachten vinden.