DEN HAAG - Schoolbesturen moeten binnen een jaar onderzoeken of in oude schoolgebouwen (van voor 1994) asbest is verwerkt.

Als zij dat niet doen, wil staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) hen daartoe verplichten. Dat schrijft Atsma donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Atsma moeten scholen hun verantwoordelijkheid nemen. ''Ik wil dat ze allemaal een inventarisatie uitvoeren en dat we de samenleving ook kunnen laten zien dat dat gebeurt.''

Enquête

Vorig jaar mei werd al aan alle scholen in een enquête gevraagd hun schoolgebouwen te inspecteren op asbest. De resultaten daarvan zijn vanaf donderdag op internet te raadplegen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en koepelorganisaties vroegen scholen informatie over 9168 gebouwen.

Hoewel niet alle scholen reageerden, bleek dat bij 1296 van de geïnventariseerde scholen asbest is aangetroffen. Bij 483 gebouwen werd geadviseerd dat direct te verwijderen, in 440 gevallen gebeurde dat ook daadwerkelijk.

Volgens Atsma zijn nog niet alle schoolgebouwen op asbest gecontroleerd, omdat het ontbreekt aan voldoende gecertificeerde bureaus. Maar over een jaar moet dat wel mogelijk zijn, denkt de staatssecretaris.