DEN HAAG - Minister Marja Van Bijsterveldt (Onderwijs) vindt het niet verantwoord dat docenten juist in de toetsweek een stakingsdag hebben gepland.

Dat zegt ze op NU.nl in antwoord op vragen van NUjij'ers.

"Juist in de toetsweek is er behoefte aan rust, stabiliteit en structuur", stelt de minister. "Elke les doet er toe. Ik ben meer van het werken dan van het staken."

Donderdag staken de docenten van tenminste 164 middelbare scholen. Ze protesteren tegen de kabinetsplannen, waaronder het vaststellen van de 1040-urennorm.

Deze norm zegt dat in de onderbouw leerlingen minstens 1040 uur les moeten krijgen. Al jaren wordt hier tegen geprotesteerd, omdat scholen er niet in slaagden de leerlingen zoveel uur les te geven. Het gevolg was dat zij werden 'opgehokt'.

Naar aanleiding van de protesten stelde Van Bijsterveldt een commissie in om een norm vast te stellen. Deze commissie kwam tot 1000 uur, maar de PVV slaagde er in de Kamer in om de norm alsnog te verhogen naar 1040, tot woede van docenten en scholieren.

Selectieve communicatie

Van Bijsterveldt stelt nu tegen NU.nl dat er door de vakbonden selectief wordt gecommuniceerd over de urennorm. Volgens haar zorgen 60 'maatwerkuren' er binnen die 1040 voor dat de norm in feite lager ligt, aangezien deze maatwerkuren niet voor alle leerlingen gelden.

"Mijn oproep is: weet waarvoor je staakt.", aldus Van Bijsterveldt. "Het is óf deze wet met al haar voordelen óf terug naar de huidige wet zonder maatwerk."

De Eerste Kamer buigt zich nog over het wetsvoorstel. De Algemene Onderwijsbond (AOb) hoopt dat de plannen dan alsnog sneuvelen.

Volg de berichten op Twitter hierover via NUlive

Vragen NUjij

NUjij-vraag 1: Waarom heeft u destijds de commissie-onderwijstijd ingesteld om te onderzoeken hoeveel lesuren haalbaar zijn, als u vervolgens niet naar naar het antwoord luistert? (Docentvo op NUjij)

NUjij-vraag 2: Waarom meer uren als het verband tussen lestijd en kwaliteit nooit wetenschappelijk is aangetoond (JUF op NUjij)

NUjij-vraag 3: Waarom die extra 40 uur niet steken in het bijscholen van leraren (NieuwsSci op NUjij)

NUjij-vraag 4: Hoe gaat u garanderen dat mijn dochter straks niet met 30 anderen een beetje met haar iPhone zit te spelen in plaats van normaal les te krijgen? (Zuid van den Hemel op NUjij)

NUjij-vraag 5: Hoe kunt u verantwoorden dat deze maatregelen worden genomen terwijl u niet van plan bent de scholen financieel te compenseren? (Ook Bezorgd op NUjij)