DEN HAAG - In een volgende kabinetsperiode moet het CDA streven naar het alsnog invoeren van een kilometerheffing voor automobilisten. Anders rijst in de toekomst het aantal files de pan uit.

Dat stelt het wetenschappelijk instituut van de partij woensdag in een mobiliteitsrapport. Het stuk wordt woensdag overhandigd aan CDA-staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu).

Volgens de opstellers van het rapport moet beprijzing van autogebruik zo simpel mogelijk worden uitgevoerd. Ze pleiten daarom voor een systeem waarin jaarlijks de kilometerstand moet worden doorgegeven. Op basis van de verreden kilometers per jaar volgt een rekening.

Kosten

''Een dergelijke variant heeft veel voordelen'', staat in het stuk. ''Mensen betalen voor het gebruik van de weg, maar de uitvoerings- en invoeringskosten zijn beperkt (circa 1/8 van het eerdere systeem) en er is geen spitstarief of verplicht kastje in de auto.''

Certificeren van de km-stand moet gebeuren bij de apk-keuring. Automobilisten die knoeien met de kilometerstand worden bestraft.

In het plan wordt rekening gehouden met een nog onbekend aantal kilometers die niet betaald hoeven te worden. Die kilometers zijn bedoeld voor het rijden op buitenlandse wegen.

Beladen voorgeschiedenis

Het beprijzen van autogebruik kent een beladen voorgeschiedenis. Het kabinet Balkenende IV probeerde een dergelijk systeem in te voeren waarin variabele prijzen golden voor verschillende tijdstippen. Daartoe moesten automobilisten een kastje in de auto laten installeren.

Dat plan strandde wegens hoge uitvoeringskosten en privacy-aspecten. In het huidige regeerakkoord is afgesproken dat er geen kilometerheffing komt.

Brandstofaccijnzen

Het CDA-instituut heeft ook gekeken naar het verhogen van brandstofaccijnzen, maar wil daar niet aan, omdat mensen in grensregio's dan in buurlanden gaan tanken.

Belastingen op het bezit van een auto worden verlaagd, waardoor de totale belasting op auto's gelijk moet blijven.

Milieudefensie

Milieudefensie stelt in een reactie blij te zijn dat de discussie rondom de kilometerheffing weer is geopend, maar noemt de voorstellen van het CDA weinig ambitieus.  “Dit is niet wat we nodig hebben om files aan te pakken en serieuze milieuresultaten te behalen,” aldus Ivo Stumpe van Milieudefensie.

Milieudefensie is voorstander van een vorm van kilometerheffing met tarieven naar tijd, plaats en voertuigkenmerken. Stumpe: “Niet elke gereden kilometer is even schadelijk voor het milieu of zorgt voor even veel verkeersdrukte. Die moet je dus ook anders belasten.”

VVD

De VVD, tegenstander van een kilometerheffing, wil niets van de CDA-ideeën weten. Kamerlid Charlie Aptroot noemt het voorstel ‘knoeiwerk’: “Eerder is dit al besproken en afgewezen. De kilometerstanden zijn onbetrouwbaar, er wordt veel mee gerommeld. En door dit voorstel wordt frauderen met kilometertellers nog aantrekkelijker.”

Ook ziet Aptroot moeilijkheden met de verrekening van de heffing. “Ga je achteraf een groot bedrag innen? En wat als de auto tussendoor van eigenaar is gewisseld?”, vraagt hij zich hardop af.

Aptroot concludeert dan ook dat met het voorstel ‘ongeveer 500 miljoen euro aan belastinggeld over de balk wordt gegooid’.

GroenLinks

GroenLinks stelt in een reactie 'aangenaam verrast'  te zijn door het rapport van het CDA. Tweede Kamerlid Ineke van Gent merkt echter wel op dat 'het CDA op papier al veel vaker voorstellen deed'.

“Zo’n platte kilometerheffing doet wel iets, maar juist niet op drukke plekken en momenten wanneer beprijzing het hardste nodig is. Aan papieren tijgers rond de kilometerheffing ontbreekt het niet bij het CDA, maar als het erop aan komt geeft het CDA niet thuis."