DEN BOSCH - Er heerst 'absoluut een rotsfeer' binnen de fractie van de SP in de Provinciale Staten van Brabant.

Volgens fractievoorzitter Nico Heijmans vinden de Statenleden elkaar niet aardig door persoonlijke omstandigheden en worden telkens opnieuw zaken op de spits gedreven.

Heijmans zegt dat in een reactie op het opstappen van Statenleden Ron van Zeeland en Ellen Pauel.

'Jammer'

De problemen zouden al langer dan een half jaar spelen. Wat er is voorgevallen, wil Heijmans niet zeggen. Er zijn twee gesprekken gevoerd met een mogelijke mediator, maar voordat op een van hen de keuze kon vallen, zijn Van Zeeland en Pauel opgestapt. ''Ik vind het heel jammer dat zij voortijdig het schip verlaten",' aldus Heijmans.

Het tweetal verwijt Heijmans dat hij niet genoeg heeft gedaan om een oplossing te vinden. Heijmans denkt echter dat hem als fractievoorzitter niets te verwijten valt.

''Men had de bereidheid niet er samen uit te komen. Als fractievoorzitter ben je net zo sterk als de leden. Als die de knop niet kunnen omzetten, sta je machteloos.'' Heijmans zegt met alle leden van de fractie individuele gesprekken te hebben gevoerd, behalve met Van Zeeland.

Ontslagbrief

Heijmans denkt dat het opstappen van Van Zeeland en Pauel de sfeer ten goede zal komen. ''Al wil ik daarmee niet suggereren dat de problemen door hen zijn veroorzaakt.''

In de kritiek van het duo dat Statenleden monddood worden gemaakt en onder druk worden gezet om met de coalitiepartners mee te stemmen, herkent Heijmans zich niet. ''Ik ben aangeslagen door die verwijten. Ze kloppen niet, ze verbazen me en ze staan haaks op de ontslagbrief die wij gemaild hebben gekregen.'' In die brief uit Van Zeeland alleen twijfels over zijn geloofwaardigheid en het gebrek aan vertrouwen.

De SP maakt sinds vorig jaar voor het eerst onderdeel uit van een college van Gedeputeerde Staten. Van Zeeland en Pauel blijven wel lid van de partij. Pauel gaat ook door met haar werk als gemeenteraadslid voor de SP in Den Bosch.