BRUSSEL - De ministers van de 17 eurolanden en een aantal andere Europese landen zijn het maandagavond eens geworden over het begrotingspact. 

Naar verwachting zullen de regeringsleiders op de eurotop van volgende week het definitief eens worden over het nieuwe verdrag.

Dat maakte minister Jan Kees de Jager bekend na afloop van zijn overleg met zijn Europese collega's.

Over het begrotingsverdrag werden 26 van de 27 EU-lidstaten het begin december in hoofdlijnen al eens. Alleen Groot-Brittannië lag dwars.

Uitwerking

De afgelopen weken is gewerkt aan de uitwerking van het verdrag, dat strengere begrotingsdiscipline bij landen moet afdwingen. In maart moet het verdrag bekrachtigd worden. De Jager sprak van een ''historisch pact''.

Een aantal punten zal nog door de regeringsleiders afgekaart moeten worden. Een voorbeeld hiervan is hoeveel landen het verdrag moeten gaan ratificeren om het van kracht te laten gaan.

Pact

De Jager bestempelde het pact als ''misschien wel het strengste budgettaire pact ter wereld''. Landen zullen zich moeten houden aan een staatsschuld van niet meer dan 60 procent van het bruto binnenlands product en een begrotingstekort van 3 procent.

Volgens de minister zijn er geen landen die hebben aangegeven, dat dit voor hen onhaalbaar is.

''Het is niet meer alleen een papieren afspraak, maar het is ook tussen de oren komen te zitten, dat landen zich ervan bewust zijn dat het zo niet langer kan.'' 

ESM

De ministers werden het ook eens over het permanente noodfonds (ESM) dat er deze zomer gaat komen.

De beleidsbepalers kwamen tot een akkoord over de algemene voorwaarden van het fonds. Bij hun volgende ontmoeting in februari zal het zogeheten stichtingsverdrag ondertekend worden.

Eerder

Het fonds komt een jaar eerder dan aanvankelijk gepland. Het ESM zou het tijdelijke noodfonds (EFSF) in juli 2013 vervangen, maar zal nu naast dit fonds actief zijn.

Het ESM heeft een vuurkracht van 500 miljard euro, maar in maart zal bekeken worden of deze capaciteit voldoende is. Een meerderheid (van 85 procent) zal beslissingen nemen over de hulpprogramma's van het fonds, niet meer met unanieme stemmen.

De ministers spraken ook af dat landen die het begrotingsverdrag, dat strengere begrotingsdiscipline afdwingt, niet ondertekenen, geen beroep kunnen doen op steun uit het ESM.

Lees meer over het noodfonds

Lees alles over de schuldencrisis