DEN HAAG - Dat er in crisistijd minder geld is, is nog geen reden om af te breken wat in 20 jaar natuurbeleid is opgebouwd.

PvdA, D66 en GroenLinks in de Tweede Kamer slaan daarom de handen ineen tegen wat zij noemen het afbraakbeleid van het kabinet op het gebied van natuur en landschap.

Maandag presenteerden de partijen de belangrijkste onderdelen van hun gezamenlijke alternatief, getiteld Mooi Nederland.

Vertegenwoordigers van de tegen de kabinetsvoornemens protesterende natuurorganisaties kunnen aangeven wat zij nog missen in het alternatieve plan dat voor de zomer gereed moet zijn.

Samenhang

Ook deze initiatiefwet maakt niet onmiddellijk mogelijk wat we allemaal willen, maar zorgt er wel voor wel dat de samenhang blijft en gebieden en soorten worden beschermd, aldus Job Cohen, fractievoorzitter van de PvdA.

Hij hoopt vooral te voorkomen dat er onomkeerbare stappen worden gezet.

''Dit kabinet kent van alles de prijs,maar niet de waarde. En dat geldt bij uitstek voor de natuur'', aldus Cohen. Staatssecretaris Henk Bleker schuift drie bestaande wetten ineen in zijn nieuwe nattuurwet om naleving ervan eenvoudiger te maken.

Pechtold

Alexander Pechtold (D66) noemt de kabinetskoers een vorm van ''desinvesteren''. Voor Jolande Sap (GroenLinks) is ''natuur te belangrijk om over te laten aan dit kabinet''.

Voormalig VVD-minister Ed Nijpels wees er maandag op dat het opmerkelijk is dat eigenlijk alleen de oppositiepartijen zich sterk maken voor de natuur. Want: ''De afgelopen 100 jaar zijn we het over natuur eigenlijk allemaal steeds eens geworden.''

De wensen en aanvullingen op de kabinetplannen zagen PvdA, GroenLinks, D66, SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren tot nu toe stranden op de politieke meerderheid van VVD, CDA, PVV en SGP.

Partijen presenteren Mooi Nederland