DEN HAAG - Als de SP haar plannen zou uitvoeren zou dit een drama betekenen voor de werkgelegenheid en het sociale beleid op de lange termijn.

Dat zegt PvdA-Europarlementariër Thijs Berman zondag tegenover NU.nl op het congres van de PvdA in Den Bosch.

Vorig weekend stonden SP en PvdA nog samen op het podium tijdens de manifestatie voor een Ander Nederland.

De SP profiteert op links veel meer van het rechtse kabinet dan de PvdA. Zondag is de partij van Emile Roemer zelfs voor het eerst de grootste in de peiling van Maurice de Hond.

Wat betekent het dat de SP de grootste partij is in de peiling?

"Dat de SP handigt inspeelt op ongerustheid onder de Nederlandse bevolking. Er komen 90.000 werklozen bij. Door kil regeringsbeleid, alleen maar bezuinigen en geen plan om de werkgelegenheid te versterken."

Waarom profiteert Roemer, niet Cohen?

"Omdat Roemer alles vierkant afwijst. Het 'nee' verwoord op een harde manier. Dat slaat aan, maar hij levert niet het plan hoe het dan wel moet."

"En het voorstel om de Grieken te laten vallen als een baksteen, want dat wil de SP, dat betekent een genadeslag voor de Nederlandse economie. Dat zegt hij er niet bij."

"Ik wil daar als PvdA'er geen verantwoordelijkheid voor nemen."

Het verhaal gaat voor het electorale belang?

"Ja. Dan moeten we niet schaamtevol zeggen: ja, we redden de euro toch, ook al willen we het eigenlijk niet. We horen te zeggen: die euro is onze werkgelegenheid, Europa is onze markt."

"Daar moeten we eenheid in houden. Het is een logische keuze dat we de regering steunen om de euro te redden. Ik wil liever dat die regering morgen weg is, maar niet ten koste van 100.000 werklozen."

De SP wordt groot door de anticampagne.

"Groot door propaganda met ideeën die op de korte termijn leuk zijn, maar op de langere termijn een drama betekenen."

Hoe groot zou dat drama zijn als de SP gaat regeren?

"Als de SP aan de macht zou zijn zou de partij water bij de wijn moeten doen. Onmiddelijk. Het is uitgesloten dat het anders gaat."

Opportunistisch populisme?

"Electoraal is het opportunisme. Daar benijd ik ze om. Maar inhoudelijk is het een foute keuze. En ik hou niet van de methode, omdat je mensen geen rad voor de ogen mag draaien. Dat gebeurt wel."

Wat zouden ze moeten inleveren als ze met de PvdA gaan regeren?

"Als ze zouden regeren - ik wens ze dat toe. Ze moeten water in de wijn voor het redden van de euro. En voor bezuinigen, want het is niet links om een groot deel van je eigen begroting aan rente te moeten betalen aan de banken."

"Als die schuld blijft oplopen, betekent dat uiteindelijk minder werkgelegenheidsbeleid, minder sociaal beleid, minder beleid van de zorg. Daar is niets links aan."

Hoe beoordeel je de staat van de PvdA?

"Als je kijkt naar dit congres zie je dat de PvdA zijn zelfbewustzijn terugvindt."

Hoe merk je dat?

"Op de manier waarop het internationale verhaal van de PvdA voor het voetlicht wordt gebracht. Dat wij een partijvoorzitter van de SPD hiernaartoe halen om een verhaal te houden."

Die kent de grote massa niet.

"Ja, maar hier in Den Bosch zit de kern van de PvdA. En die heeft jarenlang te bescheiden gedaan over het internationale gezicht. Maar een sociaaldemocraat verliest zijn ziel als hij niet internationaal is. Die komt dus terug, daar ben ik heel tevreden over."

De grote massa heeft niks met Europa, dus daar zijn de kiezers niet te halen.

"Ik denk daar anders over. Ik was op een rondreis langs ROC's. Die lezen de Europese artikelen in de krant niet. Maar als ik ze spreek stellen ze fantastische vragen en ze snappen ook wel dat Nederland helemaal niets is zonder Europa."

In de eredivisie worden trainers de laan uitgestuurd als ze geen resultaten halen. Ook tijdens het seizoen. Is er in Job Cohen nog voldoende vertrouwen?

"Kijk naar Mark Rutte. Dat was de gebeten hond. VVD bungelde aan een zijden draadje. Mark is ijzersterk teruggekomen en ik gun hem dat persoonlijk enorm. Dat gun ik Job Cohen ook."

Hoeveel tijd krijgt hij?

"Zoveel als nodig."

Het gaat om het vertrouwen.

"Weer Mark Rutte. Het ging zo slecht met de VVD. Nu loopt iedereen er mee weg. Het is zo conjunctureel en van toeval afhankelijk. Doorzetten en geloof in jezelf."

"Het probleem van Job is niet zijn persoonlijkheid. Iedereen liep met hem weg toen hij gepresenteerd werd als leider. Toen werden de verkiezingen net niet gewonnen. Nu zegt iedereen dat het niet goed gaat. Ik vind dat zo'n oppervlakkige onzin."

Sindsdien is het alleen maar bergafwaarts gegaan.

"Ik denk dat het veel meer afhangt van ons geloof in onszelf, niet van Job. Vertrouwen in ons eigen programma en de oplossingen die wij aandragen. En onze durf om onomwonden keuzes te maken en daarvoor te staan."

De PvdA moet meer zelfvertrouwen uitstralen?

"Wij kunnen zelfvertrouwen uitstralen; kijk naar de Europese crisis. Waar gaat het over? Er moet een sterkere vinger van de overheid in de markt. Wie zegt dat altijd? Natuurlijk de sociaaldemocraten. Dat zelfbewustzijn moet je uitstralen."

Heeft Job nog genoeg vertrouwen binnen de partij?

"O jawel. Ik kan me de zenuwen voorstellen als je naar de peilingen kijkt, maar met het vertrouwen zit het wel goed. Het zou dom zijn om daar nu zo op te focussen. Dan ben je als partij zo weg. Je moet staan voor wat je zegt en vindt."