DEN BOSCH - Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant moeten actief meedenken over de invulling van het natuurakkoord, dat het Rijk sloot met vertegenwoordigers van de provincies.

Een meerderheid van de Provinciale Staten wil dat Noord-Brabant betrokken is bij alle onderhandelingen over het akkoord en nam hierover vrijdag een motie aan.

De provincie wees het akkoord in december af. Noord-Brabant komt niet terug op zijn beslissing, maar de provincie moet wel iets te zeggen hebben over het akkoord, vinden Provinciale Staten.

''In de hoop dat het alsnog goed uitpakt'', aldus een woordvoerder.

Bezuinigingen

Staatssecretaris Henk Bleker (Natuur) wil taken voor de natuur overdragen aan provincies en daarbij meteen forse bezuinigingen doorvoeren, oplopend tot 600 miljoen euro.

Een woordvoerder van gedeputeerde Johan van den Hout (ecologie en handhaving, SP) zei dat de bezuinigingen hoe dan ook onontkoombaar zijn. ''Het is dus voor Brabant heel belangrijk om het natuurbeleid in eigen hand te nemen.''