DEN HAAG - In ''acht uitdagingen voor Nederland en vijf hervormingsbewegingen'' heeft het Strategisch Beraad een visie neergelegd voor de koers van het CDA.

Volgens voorzitter Aart Jan de Geus is het rapport Kiezen en Verbinden niet een inhoudelijk programma, maar nadrukkelijk een visie voor de toekomst. Een aantal uitgangspunten op een rij.

-''Wij zijn een open land voor kenniswerkers en vluchtelingen. Daar waar problemen bestaan, is participatie en niet polarisatie de oplossing. Niemand is ongeschikt om mee te doen en om naar vermogen een bijdrage te leveren.''

-''Er moet volop ruimte komen voor het opwekken van duurzame energie, op (inter)nationaal niveau en op kleine schaal.''

-''De vrijheid om scholen te stichten wil het CDA verbreden tot niet-religieuze gronden. De leerplicht moet doorlopen tot een startkwalificatie is behaald.''

-''Voor mensen met vaste banen wil het CDA dat sociale partners in een gezamenlijke verantwoordelijkheid ontslagbescherming en werkloosheidsuitkeringen ombouwen tot instrumenten om nieuw werk te vinden: scholing in combinatie met loondoorbetaling.''

-''In de afgelopen jaren zijn veel hervormingen in de verzorgingsstaat gericht op marktwerking, maar inmiddels is duidelijk dat dit niet altijd en overal een succesformule is.''

-''Om jonge generaties te ontlasten streeft het CDA naar een structureel overschot op de overheidsbegroting. De hypotheekrenteaftrek in de huidige vorm dient het doel van bezitsvorming onvoldoende. Veranderingen zijn mogelijk, maar moeten schokvrij vorm krijgen om te voorkomen dat de woningmarkt instort en dat mensen met gewone inkomens met verhoogde lasten worden opgezadeld.''