DEN HAAG - De jonge CDA'ers, verenigd in de CDJA, zijn 'positief verrast' met de uitkomsten van het Strategisch Beraad.

Dat laat CDJA-voorzitter Arrie Vis weten aan NU.nl.

"Het CDA maakt met dit rapport een sprong naar voren. Thema’s die eerder onbespreekbaar waren, denk aan de versoepeling van het arbeidsrecht en de hypotheekrenteaftrek, worden expliciet genoemd."

Vis is daarnaast blij dat de rekening niet wordt doorgeschoven naar jonge generaties. "Juist door het invoeren van een sociale vlaktaks en het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek geef je jongeren weer een eerlijke kans", stelt hij.

"De jongeren van nu moeten niet de puinruimgeneratie van de toekomst zijn."

De CDJA-voorzitter toont zich wel kritisch over de zorg-paragraaf in het rapport 'Kiezen en verbinden'. Volgens hem worden te weinig initiatieven genomen om de zorg betaalbaar te houden.

Trots

Ook minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) toonde zich opgetogen. "Trots op mijn CDA!", twitterde ze.

Kamerlid Kathleen Ferrier laat in een reactie weten de stukken nog niet te hebben gezien, maar ze noemt goed dat er discussie in de partij gevoerd gaat worden over de koers.

Haar fractiegenoot Madeleine van Toorenburg zegt dat er inderdaad behoefte is aan 'helderheid vanuit het midden', zoals het beraad concludeert. "Ik krijg er beslist energie van".

Verhagen

Vice-premier Maxime Verhagen stelde na afloop van de presentatie van het CDA-rapport zich 'buitengewoon te kunnen vinden' in de visie. "Hoe de ideeën uiteindelijk zullen worden vertaald in plannen, is stap twee", voegde hij toe.

Dat het rapport niet meteen overeenkomt met het regeerakkoord, vindt hij geen probleem. Verhagen: "Dan zou ik zelfs teleurgesteld zijn geweest. In het huidige regeerakkoord zit immers ook niet het hele CDA-programma verwerkt."

Verhagen ziet in de nieuwe visie ook zijn CDA-gedachtengoed weerspiegeld. "Dat gedachtengoed neem ik natuurlijk mee als er nieuwe bezuinigingen aankomen."

Haersma Buma

Fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma vindt dat de toekomstvisie niet bedoeld is als koerswijziging, maar als vernieuwing van de CDA-ideeën voor de toekomst. Volgens hem past dan ook het partijprogramma van 2010 daar nog 'naadloos' op. 

Haersma Buma: "Met name de positionering is van belang. Een aantal vraagstukken is scherper gesteld, die bijvoorbeeld betrekking hebben op de economie en duurzaamheid."

CDA presenteert strategisch rapport