DEN HAAG - De nieuwe koers van het CDA staat de huidige coalitie niet in de weg. Dat zei partijvoorzitter Ruth Peetoom vrijdag bij de presentatie van het rapport over de nieuwe partijkoers.

Oud-minister Aart Jan de Geus presenteerde de toekomstvisie. Hij is voorzitter van de commissie die het rapport 'Kiezen en Verbinden - politieke visie vanuit het radicale midden' heeft opgesteld, het zogenaamde strategisch beraad.

Naast partijvoorzitter Ruth Peetoom, kregen ook vice-premier Maxime Verhagen en fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma de rapporten uitgereikt van De Geus. "Ter inspiratie", voegde hij toe.

Bouwstenen

Peetoom noemt het rapport 'het fundament van de nieuwe visie van het CDA, waarmee we jaren vooruit kunnen'. Zaterdag buigt het congres zich over de stukken (pdf). "Onder andere de reacties van morgen zullen samen met dit rapport dienen als bouwstenen voor de nieuwe koers", aldus Peetoom.

De partijvoorzitter benadrukte dat het rapport dient om de toekomst van het CDA uit te stippelen, en niet de huidige coalitie in de weg staat. "We houden ons aan onze handtekening onder het regeerakkoord, maar de CDA-houding die eruit spreekt, geldt ook voor vandaag."

Vraagstukken

Het rapport merkt op dat 'de verharding van de samenleving leidt tot gevoelens van vervreemding en onveiligheid'.

Het CDA wil zich in het vervolg meer richten op preventie. Zowel met betrekking tot zorg, als veiligheid en milieu wil de partij investeren in het voorkomen van problemen. Op wereldschaal ziet het CDA uitdagingen in 'de opkomst nieuwe economieën, een kolossaal milieuvraagstuk en een internetrevolutie die de samenleving drastisch veranderen'.

Daarom zou onder andere moeten worden ingezet op duurzaamheid en onderwijs. Op het gebied van ouderenzorg vindt het CDA dat op den duur gemeenten zich daarover moeten ontfermen. Wat betreft onderwijs zou een leerplicht moeten gelden, tot het moment dat iemand een diploma op zak heeft.

Uitgelekt

Een deel van de stukken lekte afgelopen weken uit. Daaruit bleek dat het CDA terug wil naar het 'radicale' midden. Hervorming van de sociale zekerheid en van het belastingstelsel werden al genoemd als belangrijke peilers.

De invoering van één belastingtarief (vlaktaks) is een voorbeeld daarvan, evenals de invoering van extra milieubelastingen zoals de kilometerheffing, en aanpassing van de hypotheekrenteaftrek.

PVV

In de toekomstvisie wordt ook meer afstand genomen tot de PVV, zeker als het gaat om immigratie- en integratieproblematiek.

PVV-leider Geert Wilders reageerde reeds woensdag dat hij het CDA houdt 'aan afspraken van het gedoogakkoord op immigratie en asiel'. "Ik ga er ook van uit dat ze die afspraken volledig zullen nakomen", aldus Wilders.

Lees hier de belangrijkste uitkomsten van het strategisch beraad.

CDA presenteert strategisch rapport