AMSTERDAM - CDA-aanhangers wensen een partij die zich opstelt in het midden van het politiek spectrum. Dat kan worden opgemaakt uit een peiling van Maurice de Hond.

45 procent van de aanhangers van de christendemocraten zien de partij nu als gematigd rechts. 56 procent vindt dat de partij in het midden van het politieke spectrum thuishoort.

Vier van de tien Nederlanders zijn het eens met de CDA-aanhangers die vinden dat de partij nu gematigd rechts is. Iets meer, ongeveer 43 procent, is de mening toegedaan dat het CDA een middenpartij moet zijn.

Vrijdag presenteert het zogeheten Strategisch Beraad, bestaande uit 22 CDA'ers onder voorzitterschap van oud-minister Aart Jan de Geus, een conceptnotitie over de visie die de partij op de samenleving zou moeten hebben.

Eerder lekte al uit dat daarin staat dat voor iedereen hetzelfde belastingtarief van bijvoorbeeld 35 procent moet gelden. Voor topinkomens moet daar een extra belasting bij komen, een solidariteitsheffing. Deze maatregel kan op steun van de helft van de bevolking rekenen. Onder de CDA-aanhangers is zelfs 53 procent voorstander van dit idee.

Hypotheekrenteaftrek

Een extra milieubelasting op vervuilende producten en diensten ziet 62 procent van de Nederlanders wel zitten en zelfs 67 procent van de CDA-kiezers. Van een herziening van de hypotheekrenteaftrek is 54 procent van de Nederlanders en zestig procent van de CDA'ers voorstander.

Een meerderheid van 58 procent van de Nederlanders en een vrijwel even groot percentage CDA-stemmers staat echter niet positief tegenover het plan dat Nederland een open land voor vluchtelingen moet zijn. Het invoeren van een kilometerheffing kent een vrijwel net zo groot percentage tegenstanders. Verder ziet de helft van de Nederlanders en 55 procent van de CDA-aanhangers het niet zitten als het ontslagrecht flexibeler wordt.

Goede weg

Over de vraag of het CDA met deze voorstellen op de goede weg is, zijn de CDA-kiezers verdeeld: 45 procent denkt van wel, 38 procent van niet. Van de gehele Nederlandse bevolking zegt 38 procent ja tegen deze vraag en 39 procent nee.

Voorts ziet 57 procent van de Nederlanders in de huidige staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker geen geschikte kandidaat voor het partijleiderschap van het CDA en 22 procent wel.

Onder de CDA-stemmers is dit beeld genuanceerder: 37 procent ziet hem niet zitten als kandidaat voor het leiderschap, 31 procent wel. Bleker stelde woensdag niet bij voorbaat nee te zeggen tegen het partijleiderschap van het CDA.