DEN HAAG - De kortingen op pensioenen die door de pensioenfondsen zal worden doorgevoerd is naar, maar onvermijdelijk.

Dat laat minister Kamp (Sociale Zaken) weten aan NU.nl. Het nieuws dat er gekort moet worden komt voor hem niet als een verrassing.

"We zitten al een aantal jaren in financieel-economisch zwaar weer en dat heeft ook z’n weerslag op de situatie bij de pensioenfondsen."

Hij vreest dat jongeren onevenredig hard getroffen worden als er nu niet wordt ingegrepen.

Pensioenakkoord

Kamp laat verder weten niet te weten wat de gevolgen van het invoeren van het pensioenakkoord zullen zijn. Volgens dit akkoord gaan er nieuwe financiële spelregels gelden. 

Wel wordt 'de koek niet groter' bij invoering van het nieuwe pensioenstelsel. "We moeten niet denken dat het pensioenakkoord deze financiële problemen als sneeuw voor de zon doet verdwijnen."

CNV

CNV Jongeren-voorzitter IJmert van Muilwijk stelt tegenover NU.nl dat de pensioenfondsen nog niet genoeg korten om problemen voor jongeren te voorkomen.

"De rekening van tegenvallers wordt al te lang doorgeschoven naar de volgende generatie", vindt hij.

Volgens de CNV'er is korten voor niemand leuk, maar wel noodzakelijk. Hij verwijt De Nederlandse Bank verzachtende maatregelen te hebben genomen, waardoor fondsen in grote moeilijkheden maximaal 7 procent mogen korten.

Gelegenheidspolitiek

Ook zijn de regels voor de berekening van de dekkingsgraad aangepast. Muilwijk noemt dit 'gelegenheidspolitiek', terwijl noodzakelijke 'radicale maatregelen' in zijn ogen al jaren worden uitgesteld in afwachting van betere tijden.

"Al jaren wordt er door de pensioenfondsen gepoogd om slecht nieuws uit te stellen. Op die manier verliezen jongeren het vertrouwen."

Muilwijk roept de politiek en de fondsen op eerlijk te communiceren over de structurele problemen, die tot gevolg hebben dat iedereen minder pensioen krijgt.

Vertekend beeld

Bestuurder Willem Noordman van FNV Bondgenoten zegt dat het beeld dat de dekkingsgraden van pensioenfondsen schetsen dramatischer is dan nodig. "Met een realistischer bepaling van de rentestanden op zowel de korte als de lange termijn, zouden sommige fondsen minder of niet hoeven te korten."

De Nederlandsche Bank kwam de pensioenfondsen al tegemoet door de rekenrente aan te passen.

De fondsen mochten rekenen met de gemiddelde rentestand over de laatste 3 maanden van 2011 in plaats van de rentestand eind december. FNV had graag gezien dat de gemiddelde rente over het hele afgelopen jaar was gebruikt.

PVV en SP

In de ogen van PVV en SP is korten op uitkeringen van pensioenfondsen in de metaal onnodig.  Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt van de SP spreekt donderdag van ''domme rekenregels, waarvan ouderen niet de dupe mogen worden''.

Hij heeft een debat aangevraagd met minister Henk Kamp (Sociale Zaken). De SP'er wil dat de rekenregels worden aangepast om de dreigende kortingen te voorkomen.

PVV-Kamerlid Ino van den Besselaar wil de pensioenbuffers nu laten beoordelen op basis van een vaste rekenrente, zoals dat voor 2007 gebruikelijk was.

''Omdat er sprake is van een uitzonderlijke situatie, eurocrisis met kunstmatige lage rente en besluiteloosheid in Europa, geeft een tijdelijke terugkeer naar de vaste rekenrente rust in pensioenland en hoeven geen draconische maatregelen te worden genomen, die slecht zijn voor de deelnemers, de gepensioneerden en de economie van dit land.''

VVD

Volgens VVD-politica Helma Lodders geven de huidige problemen bij pensioenfondsen vooral ''de urgentie aan'' van het pensioenakkoord. Hierin heeft het kabinet afspraken gemaakt met werkgevers en vakbonden over verhoging van de AOW-leeftijd en hoe verder gespaard kan worden voor aanvullend pensioen.

Lodders wil nu niets zeggen over de rekenrente. Volgens haar is het van belang het pensioenakkoord uit te voeren. Hoe langer dat duurt, hoe groter de problemen worden door de toenemende vergrijzing en stijgende levensverwachting, vreest zij. ''We moeten voorkomen dat de rekening wordt doorgeschoven naar toekomstige generaties'', aldus het VVD-Kamerlid.