DEN HAAG - De burgemeesters van de vier grote steden willen onderzoeken of er ''alternatieven voor de vuurwerktraditie'' mogelijk zijn.

Dit schrijft burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag naar aanleiding van vragen van de GroenLinks-fractie over de ongevallen die elk jaar met zwaar vuurwerk plaatsvinden.

De G4 wil de ervaringen van de afgelopen jaarwisseling evalueren en proberen een expertgroep te vormen die kijkt of het ook mogelijk zou zijn oud en nieuw met minder vuurwerk te vieren.

Amsterdam, Den Haag en Utrecht sluiten zich hiermee aan bij een pleidooi van burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam, die eerder al stelde het legale vuurwerk in Nederland te zwaar te vinden. Aboutaleb beloofde dit na de jaarwisseling al te gaan bespreken met zijn collega’s van de G4.

Volgens de burgemeester bevatten legale vuurpijlen tegenwoordig zo veel kruit dat ze ernstige verwondingen veroorzaken bij gebruikers en omstanders.

Ook specialisten van het Oogziekenhuis Rotterdam en coördinator Cees Meijer van de Taskforce Opsporing Vuurwerk Bommenmakers constateerden dit al.

Europees

Justitie meldde eerder dat het probleem vooral op Europees niveau zou moeten worden aangepakt.

''Zolang het zware knalvuurwerk nog gewoon mag worden verkocht in de Europese Unie, kunnen wij er wel streng op controleren, maar dat lost het probleem niet op’’, aldus milieu-officier van justitie Gustaaf Biezeveld.

Voortgang

De gemeenteraden van de vier grote steden zouden voor de zomer moeten worden ingelicht over de voortgang van het plan om een expertgroep in het leven te roepen.

Het instellen van zogenoemde ‘vuurwerkvrije zones’, zoals GroenLinks in Den Haag voorstelt, is voor burgemeester Van Aartsen echter geen optie. ''De handhavingscapaciteit schiet tekort om naleving van een dergelijke maatregel effectief af te dwingen’’, stelt hij.