NIJMEGEN - PvdA, SP en GroenLinks presenteren zaterdag een gezamenlijk alternatief voor het bezuinigingsbeleid van het kabinet dat in hun ogen kil is en er voor zorgt dat duizenden mensen werkloos thuis komen te zitten.

Tijdens een bijeenkomst zaterdagmiddag in Nijmegen komen de drie met voorstellen die wel leiden tot besparingen maar daarnaast banen scheppen en goed zijn voor het klimaat.

Het gaat dan onder meer om het bevorderen van energiezuinige woningbouw, het versnellen van onderhoud aan scholen, ziekenhuizen en overheidsgebouwen en om de Afsluitdijk vervroegd op te knappen.

Verder zou er volgens de partijleiders Job Cohen (PvdA), Emile Roemer (SP) en Jolande Sap (GroenLinks) weer een deeltijd-WW ingevoerd moeten worden om bedrijven tijdelijk uit de brand te helpen. Een poule van werknemers zou bedrijven per sector bovendien snel aan goed personeel moeten helpen.

De drie linkse partijen halen het benodigde geld binnen door onder meer subsidies voor fossiele brandstoffen aan te passen en een toptarief voor de hoogste inkomens bij de inkomstenbelasting in te voeren.

Cohen, Roemer en Sap verwijten het kabinet en gedoogpartner PVV ''op hun handen te zitten''. Volgens de drie linkse partijleiders is het juist nodig dat ''het ontspoorde financiële stelsel'' wordt aangepakt en ''de lange termijn belangen van Nederland het winnen van korte termijn winstbejag of kortzichtige bezuinigingsdrift''. ''Want een recessie bestrijd je met solidaire bezuinigingen, slimme investeringen en hervormingen. Niet met alleen maar kil bezuinigen zoals het kabinet doet'', aldus Cohen, Roemer en Sap.