DEN HAAG - ''We blijven in Nederland het beste pensioenstelsel hebben, met nog steeds een dekking van 98 procent, al moet die eigenlijk meer dan 100 procent zijn.''

Dat zegt minister Henk Kamp van Sociale Zaken naar aanleiding van de berichten dat pensioenfondsen indien nodig tot maximaal 7 procent mogen korten op de pensioenen. Kamp gaat ervan uit dat het gemiddeld 2,5 procent zal worden.

Een korting op het pensioen van 2,5 procent komt in de praktijk uit op het inleveren van 0,75 procent van het inkomen, denkt Kamp.

Zorgen

''De AOW komt neer op zo'n 10.000 euro, een gemiddeld aanvullend pensioen ook. Dus wordt het 1,25 procent op het totale inkomen bruto, netto 0,75 procent.''

Er zal pas worden gekort per 1 april 2013. Alleen indien de situatie per 31 december 2012 niet gewijzigd is, voegt hij toe. Kamp verwacht dat de korting minder dan de helft van de deelnemers aan de pensioenfondsen zal aangaan.

''Het is terecht dat mensen zich zorgen maken'', erkent hij. ''Er is al veel langer reden om ongerust te zijn, we zaten al in de problemen. Er is nu al 4 jaar sprake van een financiële en economische crisis, die voor iedere instelling gevolgen heeft. We kunnen niet doen of er niks aan de hand is.'' De problemen zijn bij de pensioenfondsen wel minder groot dan bij de banken en verzekeringen, zegt hij, want de pensioenfondsen hebben de gelden breed gespreid om zo de risico's te beperken.

Peildatum

Kamp bestrijdt dat de aanpassing van de zogenoemde rekenrente, waardoor in plaats van 180 fondsen nu 125 fondsen mogelijk moeten korten, alleen maar een doekje voor het bloeden is, omdat het nog steeds veel mensen zal aangaan.

Het is juist een heel redelijke beslissing geweest: ''De peildatum was 31 december 2011, maar op dat moment waren de markten net erg verstoord. We vonden het daarom niet redelijk juist die datum vast te houden, maar wel redelijk om het gemiddelde van de afgelopen 3 maanden als uitgangspunt te nemen. Ik ben het eens met dat besluit van de DNB.''

Niettemin is er maar één echte oplossing en dat is het verhelpen van de financiële en economische crisis, beaamt hij. ''Uiteindelijk kunnen de problemen niet opgelost worden met een andere rekenrente en zelfs niet met een nieuwe Pensioenwet. Als de overheden hun financiën op orde brengen, de rust op het eurofront terugkeert en de economie weer gaat groeien, dan zullen ook de dekkingsgraden van de pensioenfondsen zich herstellen.''