ASSEN - Provinciale Staten van Drenthe en Friesland hebben woensdag zoals verwacht tegen het natuurakkoord van staatssecretaris Henk Bleker gestemd

Bij de Gedeputeerde Staten van Drenthe stemde 22 tegen en 19 voor. Zij hadden het natuurakkoord eerder ''onder voorwaarden'' geaccepteerd.

Maar tijdens een speciaal ingelaste vergadering afgelopen maandag vroeg de PvdA-gedeputeerde Rein Munniksma, een van de onderhandelaars van het akkoord, Provinciale Staten de plannen toch te verwerpen.

Munniksma zei toen dat hij niet langer bereid was het ''geschuif en gedraai'' van Bleker goed te praten.

Friesland

Ook de Provinciale Staten van Friesland hebben woensdag het natuurakkoord met een kleine meerderheid afgewezen. 22 Statenleden stemden tegen, 21 voor.

Alle noordelijke provincies hebben nu tegen de plannen van Bleker gestemd. Groningen wees het akkoord vorige week al af, Drenthe zei woensdag ook 'nee'.

Flevoland

De provincie Flevoland heeft een besluit over het natuurakkoord woensdagavond uitgesteld. De provincie wil eerst een geschil met Bleker oplossen over geld dat Flevoland nog zou krijgen voor de aanleg van natuurgebied Oostvaarderswold.

De provincie zegt nog 200 miljoen euro te krijgen en is bang dat ze naar dat geld kan fluiten als ze het natuurakkoord ondertekent. Daarmee zouden namelijk alle afspraken uit het verleden vervallen.

Oplossing

Begin december stonden het Rijk en de provincie nog tegenover elkaar bij de bestuursrechter vanwege de toegezegde gelden. Tijdens een gesprek tussen Bleker en de provincie dinsdag werd echter besloten om via bemiddeling te proberen alsnog tot een oplossing te komen.

Op de PVV na stemden alle partijen ervoor om de uitkomst hiervan af te wachten, voor er gestemd wordt over het natuurakkoord. Mocht de uitkomst positief zijn, dan zullen Gedeputeerde Staten in beginsel adviseren om in te stemmen met het akkoord.