DEN HAAG - Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) trekt te weinig geld uit om haar beloftes rond de PGB-bezuinigingen te kunnen waarmaken.

Dat zeggen diverse oppositiepartijen tegen NU.nl.

Per 1 januari 2012 treedt er een vergoedingsregeling in werking voor mensen die door de PGB-bezuinigingen tussen wal en schip dreigen te vallen en minstens tien uur per week zorg nodig hebben.

De komende twee jaar wil de staatssecretaris bekijken aan welke voorwaarden chronische zieken en gehandicapten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de vergoeding.

De 50 miljoen die de staatssecretaris voor 2012 beschikbaar heeft gesteld voor deze regeling is volgens deze partijen volstrekt ontoereikend. "Terwijl Veldhuijzen had beloofd dat de zorg voor iedereen gegarandeerd was", aldus GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman.

Volgens een berekening van GroenLinks is dit geld al in april op. Bovendien stelt ze dat het onduidelijk is hoe vanaf 1 januari de zorg voor nieuwe gevallen geregeld wordt.

Garantie

D66 is het met GroenLinks eens dat de eerder uitgesproken garantie van de staatssecretaris niet matcht met de beschikbare middelen. De democraten pleiten voor het aanpakken van de fraude met zorgmiddelen en het verbeteren van de indicatiestelling. "Dit zou genoeg zijn om de bezuinigingen overbodig te maken."

Voortman vindt dat het kabinet over de ruggen van de chronisch zieken de komende twee jaar experimenteert met de nieuwe regeling. "Er is nog zo veel onduidelijk. Ik voorspel dat er door de vage criteria bij de zorgkantoren zoveel uitzonderingen gemaakt gaan worden dat de plannen van de staatssecretaris in elkaar zullen donderen."

Verworpen

Agnes Wolbert (PvdA) snapt niet hoe het kabinet bij 50 miljoen komt. Ze laat weten dat de PvdA niet voor niets de begroting VWS heeft verworpen. Ze wil duidelijkheid over de gevolgen voor mensen die minder dan 10 uur per week zorg nodig hebben en dus niet in aanmerking komen voor dit budget.

SP-Kamerlid Renske Leijten is kwaad dat Marlies Veldhuijzen de PGB'ers gebruikt voor politieke propaganda. "Ze creëert een klimaat waardoor de sympathie voor gehandicapten en zieken afneemt door te stellen dat iedereen maar zo makkelijk zorg aanvraagt."

Volgens haar is het tien uur-criterium ingesteld om kinderen die van de PGB gebruik maken buiten de regeling te houden. Deze kunnen immers in de ogen van de staatssecretaris ook door hun ouders verzorgd worden.

Weinig steun

Vanuit de coalitiepartijen VVD, CDA en PVV hoeft de oppositie weinig steun te verwachten. Zij houden vast aan de plannen. "Het is werk in uitvoering, maar het is goed dat de staatssecretaris de mouwen opstroopt en aan het werk gaat", aldus CDA-Kamerlid Sabine Uitslag. "De komende twee jaar zullen we de vinger aan de pols houden."

Donderdag vergadert de Tweede Kamer met de staatssecretaris over de PGB.