DEN HAAG - De landelijke politiek is aan zet in de kwestie over het natuurakkoord dat tot nog toe door in elk geval twee provincies is afgewezen.

Dat zei een woordvoerster van het Interprovinciaal Overleg (IPO) woensdag.

Het IPO, dat het akkoord sloot met staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw en Natuur), zei af te wachten hoe de provincies stemmen die nog niet hebben geoordeeld.

Daarna is het wachten op de bespreking in de Tweede Kamer en een reactie van Bleker. Het IPO wilde verder niet inhoudelijk ingaan op de stemmingen bij de provincies.

Het is nog steeds onduidelijk wat er gebeurt, nu niet alle provincies met het natuurakkoord instemmen. Bleker wil niet zeggen wat de gevolgen zijn als één of meer provincies de plannen verwerpen.

Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel hebben woensdagmiddag ingestemd met het natuurakkoord.

Van de 46 aanwezige Statenleden stemden er 28 voor. Het college van Gedeputeerde Staten had gevraagd om met het akkoord in te stemmen. ''Dat maakt mijn positie in de verdere onderhandelingen sterker'', aldus gedeputeerde Hester Maij (CDA).

Flevoland

De stemming in de provincie Flevoland over het natuurakkoord staat op losse schroeven. Het college van Gedeputeerde Staten heeft aan Provinciale Staten gevraagd om een besluit over het akkoord uit te stellen.

Het college wil eerst proberen via mediation een geschil op te lossen met Bleker over geld dat de provincie nog zou krijgen voor de aanleg van natuurgebied Oostvaarderswold. Pas als daar meer duidelijkheid over is, wil het college dat er wordt gestemd.

Flevoland zegt nog 200 miljoen euro te krijgen die toegezegd zou zijn voor het natuurgebied. Bij ondertekening van het natuurakkoord vervallen echter alle afspraken uit het verleden en is de provincie bang dat ze kan fluiten naar dat geld.