AMSTERDAM - De Tweede Kamer verzet zich tegen het plan van staatssecretaris van Economische Zaken Henk Bleker (CDA) om voortaan op maandag geen post meer te bezorgen.

Dat bleek woensdag tijdens een debat over de postmarkt.

Nu is PostNL nog verplicht om zes keer per week post te bezorgen, maar de bewindsman wil dat terugbrengen naar vijf keer. Dat is nodig omdat steeds meer post digitaal wordt verstuurd. De afgelopen jaren is de hoeveelheid post zo'n dertig procent afgenomen. Vorig jaar ging het nog om ruim vier miljard poststukken.

Een meerderheid om zijn plannen door te zetten ontbreekt vooralsnog. "De voorstellen zijn slecht gevallen bij het CDA", zei Ad Koppejan van de regeringspartij.

Volgens het Kamerlid wordt de maandag alleen geschrapt uit oogpunt van kostenbesparing en blijven burgers en ondernemers met lege handen achter. "Wij vinden dit volstrekt onvoldoende."

Zesdaagse bezorging

Ook gedoogpartij PVV wil niet dat wordt gemorreld aan de zogeheten universele dienst, die de zesdaagse bezorging garandeert. De oppositiepartijen SP en PvdA toonden zich eveneens kritisch.

De VVD is wel blij met het voornemen, waar Kamerlid Afke Schaart naar eigen zeggen vorig jaar al voor pleitte. "Ik ben blij dat het kwartje eindelijk gevallen is." Ook D66 steunt het plan om de maandagpost te schrappen.

Bleker poogde de Kamer te overtuigen van het nut van zijn plan. Als hij de huidige dienstverlening intact laat, gaan de prijzen van postzegels omhoog. En dat zou onverstandig zijn, omdat het weer tot een versnelling van de krimp leidt. Door duurdere postzegels zouden consumenten sneller kiezen voor alternatieven. "Dat vind ik onverantwoord."

Om diezelfde reden wil Bleker niet snijden in andere voorzieningen om kosten te besparen, zoals het terugbrengen van het aantal servicepunten en brievenbussen. "Ook dat brengt het risico van een neerwaartse spiraal."

Poppenkast

Het debat werd korte tijd twee keer stilgelegd omdat aanwezige postbodes hun ongenoegen uitten. "Het is gewoon een poppenkast", riep een van hen. Het debat werd wegens tijdgebrek ook niet afgemaakt. Dat gebeurt na het kerstreces.