DEN HAAG - Een bemiddelaar moet er voor zorgen dat een impasse tussen de provincies en staatssecretaris Bleker (Natuur) over natuurbeleid wordt doorbroken.

Daarvoor pleit directeur van Natuurmonumenten Jan Jaap de Graeff tegenover NU.nl. Hij noemt oud-Commissaris van de Koningin in Groningen Hans Alders als mogelijke bemiddelaar.

In september sloten Bleker en de provincies een onderhandelingsakkoord, waarin werd afgesproken dat natuurbeleid voortaan een verantwoordelijkheid is van de provincies. Deze decentralisatie gaat wel gepaard met stevige bezuinigingen.

Eerder deze maand werd het akkoord al door Groningen en Brabant verworpen en ook Drenthe is tegen. Ook in andere provincies staat het akkoord op losse schroeven.

Unaniem

Volgens De Graeff was het unaniem instemmen door alle twaalf provincies voor Bleker altijd een voorwaarde, maar is de staatssecretaris daar nu op aan het terugkomen. "Zijn eigen CDA-fractie heeft een motie ingediend om de staatssecretaris op te roepen dan maar met de provincies afzonderlijk afspraken te maken."

De Natuurmonumenten-directeur vreest dat allerlei natuurprojecten stil komen te liggen. "Deze impasse leidt tot verlamming", stelt hij.

Houding 

Volgens De Graeff is met name de houding van Bleker debet aan de impasse. "Hij verandert de spelregels door af te stappen van de unanimiteit onder provincies. Dat is niet fraai. Hierdoor worden de gesprekken tussen de provincies moeilijker. Zij moeten afspraken maken over de uitvoering van het akkoord."

Ook is er bij de provincies irritatie over de houding van Bleker over de gevolgen van de bezuinigingen op de natuur. "De staatssecretaris heeft bezuinigingen afgewenteld op de provincies zonder duidelijk te maken wat de gevolgen zijn voor natuur en landschap."

Natuurmonumenten is voorstander van de decentralisatie, maar vindt de bezuinigingen te ver gaan. "Voorbeeld: de uitbreiding van het netwerk van natuurgebieden wordt gestopt. Hieraan is twintig jaar gewerkt."