HAARLEM - Provinciale Staten van Noord-Holland hebben maandag voor het natuurakkoord gestemd van staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw en Natuur). 

In het akkoord wordt de overdracht aan de provincies geregeld van taken voor natuurbeheer.

De fracties van PvdA, D66, CDA, VVD en PVV stemden voor het akkoord. GroenLinks, Partij voor de Dieren en de SP waren fel tegen.

Juridische procedure

Het akkoord werd met 34 stemmen voor en 14 tegen aangenomen. De PvdA en D66 besloten in te stemmen met het akkoord, nadat een motie van deze partijen was aangenomen.

Daarin staat onder meer dat eventueel een juridische procedure kan worden aangespannen om de 25,9 miljoen euro veilig te stellen die was gereserveerd voor groengebieden rond Schiphol en die volgens het akkoord in de grote pot komt van het Investeringsfonds Landelijk Gebied (ILG).

Niet duidelijk

Het is nog niet duidelijk wat er precies met het natuurakkoord van Bleker gaat gebeuren. Tot nu toe hebben een aantal provincies ermee ingestemd: Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Limburg en Zeeland. Noord-Brabant en Groningen stemden tegen. Drenthe, Flevoland, Friesland, Overijssel nemen woensdag een besluit.