DEN HAAG - Ontslag dreigt voor ruim 5000 leraren door de aangekondigde bezuinigingen in het passend onderwijs, voor kinderen met een handicap of gedragsproblemen in het reguliere onderwijs.

Dat heeft minister Marja van Bijsterveldt donderdag geschreven aan de Tweede Kamer.

De 5000 leraren bezetten in totaal 3700 voltijdbanen die naar verwachting verdwijnen. Omdat Van Bijsterveldt denkt dat scholen de reductie deels kunnen opvangen via onder meer natuurlijk verloop, kan het cijfer ook lager uitvallen.

Dan moet eerder gedacht worden aan 2500 voltijdbanen, gelijk aan 3500 mensen.

Onderzoek

Vorige maand liet de minister al weten te onderzoeken hoeveel banen op de tocht staan. Met koepelorganisaties en vakbonden werd eerder afgesproken om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen.

De reductie van het aantal banen is lager dan door sommige partijen werd gevreesd. Zo ging de Algemene Onderwijsbond (AOb) uit van 9000 ontslagen. Onderwijskoepel PO-Raad vreesde dat 4750 banen zouden verdwijnen.

Achterban

Volgens Van Bijsterveldt wordt het nu aangekondigde pakket maatregelen gesteund door de PO-raad, de VO-raad, de AOC Raad, CNV Onderwijs, AVS en CMHF. Zij zullen dit akkoord voorleggen aan hun achterban en gaan dan ''aan de slag met de afspraken'', aldus Van Bijsterveldt. De AOb doen niet mee.

De bewindsvrouw stelt dat zoveel mogelijk expertise behouden blijft door personeel van werk naar werk te begeleiden en waar mogelijk gedwongen ontslag te voorkomen.

Staking

De AOb dreigt met een staking in het passend onderwijs. Volgens de AOb spiegelt de minister de zaken mooier voor dan ze zijn. ''Dit is de zoveelste keer dat de minister de Kamer probeert te misleiden door te rommelen met cijfers. In werkelijkheid zullen veel meer mensen ontslagen worden'', aldus AOb-voorzitter Walter Dresscher donderdag.

Bezuinigingen

De maatregelen vloeien voort uit de beslissing van het kabinet om 300 miljoen euro te bezuinigen op passend onderwijs. Passend onderwijs is voor leerlingen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs die extra aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze dyslectisch zijn of aan ADHD lijden.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt donderdag dat het aantal leerlingen dat op speciale scholen zit gestaag stijgt, van 54.000 in het schooljaar 2003-2004 naar bijna 69.000 in 2010-2011.

Spoedoverleg

D66 heeft een spoedoverleg met Bijsterveldt aangevraagd naar aanleiding van de plannen. "In tijden van toenemende lerarentekorten kunnen we het ontslag van duizenden leraren niet accepteren."

"Als ze doorgaan eis ik van de minister dat al die docenten behouden blijven voor onderwijs, dus elders worden ondergebracht", zo stelt Tweede Kamerlid Boris van der Ham in een reactie.