DEN HAAG - Bedrijven gaan zich volgens de PvdA extra inspannen om 10.000 mensen met een handicap aan een baan te helpen de komende jaren.

Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer van de PvdA zei dinsdag bij de behandeling van de begroting Sociale Zaken dit met ondernemersorganisatie VNO-NCW te hebben afgesproken.

De PvdA pleit al langer voor quota voor werkgevers om mensen met een beperking meer kans te geven op een werkplek. Maar hiervoor kreeg de partij nooit genoeg steun in de Kamer. Volgens Hamer blijken ondernemers wel bereid deze groep extra te helpen.

VNO-NCW

Een woordvoerder van VNO-NCW bevestigde de afspraak met de PvdA. Maar het plan moet volgens hem nog wel worden uitgewerkt. Hamer stelde dat een werkgroep van het bedrijfsleven en haar partij hiermee in januari aan de slag gaat.

De PvdA-politica stelt dat het kabinet ''niks doet voor de kwetsbaarsten in onze samenleving'', geen banenplan heeft, maar wel de recessie versterkt en de werkloosheid vergroot met verkeerde bezuinigingen. ''Dan gaan we zelf de boer op voor banen'', aldus Hamer.